Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Uông Bí. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.3mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.11mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 62%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:18am Mặt trời lặn: 05:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.0333 Kinh độ: 106.7833

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 2.82mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 12:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.31mps 155º SSE 0mm 72%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 97% 3.66mps 149º SSE 0mm 72%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 94% 2.11mps 108º ESE 0mm 85%
  12:00 nhiều mây 22ºC 54% 1.85mps 107º ESE 0mm 95%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 62% 1.96mps 101º E 0.27mm 95%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.88mps 94º E 0.26mm 95%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.98mps 99º E 0.28mm 94%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 94% 3.03mps 139º SE 0.23mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Uông Bí

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.31mps 155º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.45mps 140º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.27mps 141º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.6mps 149º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.25mps 150º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.58mps 170º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 3.96mps 137º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.88mps 14º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.7mps 15º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.27mps 8º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.21mps 4º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.05mps 141º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.37mps 71º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.34mps 33º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.7mps 9º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm