Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Ninh Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.26mps
  • Hướng gió: 54º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.19mps
  • Hướng gió: 94º E
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.84mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:16am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.2539 Kinh độ: 105.975

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.51mm
  • Sức gió: 4.66mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 03:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 100% 1.22mps 262º W 0mm 61%
  6:00 nhiều mây 34ºC 67% 4.9mps 109º ESE 0mm 61%
  9:00 nhiều mây 29ºC 54% 4.19mps 94º E 0mm 86%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 85% 2.17mps 86º E 0mm 87%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 88% 1.4mps 73º ENE 0.13mm 90%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.38mps 67º ENE 1.91mm 95%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 100% 3.12mps 55º NE 0.84mm 89%
  24:00 nhiều mây 33ºC 82% 3.15mps 27º NNE 0mm 66%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Ninh Bình

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.26mps 97º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.45mps 57º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.93mps 352º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.75mps 180º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 148º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.17mps 100º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.23mps 134º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.31mps 4º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.83mps 353º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.06mps 346º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.24mps 351º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.05mps 134º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.86mps 345º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.5mps 158º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.65mps 248º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm