Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nam Định. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.57mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.15mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 3.77mps
  • Hướng gió: 165º SSE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.4167 Kinh độ: 106.1667

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 12:38

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 4.47mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:38
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 25ºC 99% 5.09mps 160º SSE 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 88% 5.05mps 150º SSE 0mm 73%
  9:00 nhiều mây 24ºC 54% 3.15mps 146º SE 0mm 85%
  12:00 mây rải rác 24ºC 46% 3.28mps 161º SSE 0mm 88%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 73% 3.77mps 165º SSE 0.12mm 86%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 3.04mps 169º S 0.1mm 87%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 100% 2.25mps 169º S 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 100% 4.14mps 158º SSE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nam Định

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.17mps 163º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.54mps 158º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.08mps 116º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.16mps 142º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.08mps 167º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.92mps 166º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.75mps 81º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.84mps 344º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.55mps 345º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.23mps 346º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.94mps 5º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.54mps 108º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.86mps 32º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.16mps 353º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.84mps 4º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm