Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 146º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.54mm
  • Sức gió: 2.62mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.01mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 35º NE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.44mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:23am Mặt trời lặn: 06:40pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.06mm
  • Sức gió: 3.16mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 23:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 94% 3.96mps 84º E 2.57mm 66%
  6:00 mưa vừa 30ºC 97% 1.68mps 146º SE 3.09mm 69%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 97% 2.62mps 195º SSW 2.54mm 82%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 96% 1.22mps 39º NE 1.25mm 83%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 98% 2.09mps 35º NE 1.01mm 85%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.91mps 55º NE 2.75mm 93%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 3mps 63º ENE 1.44mm 86%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 100% 3.13mps 109º ESE 1.39mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.13mps 70º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.76mps 131º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.8mps 136º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.03mps 137º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.73mps 131º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.06mps 259º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.11mps 172º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.18mps 289º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.94mps 299º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.04mps 97º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.49mps 173º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 995mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.11mps 133º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
ít mây

ít Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.58mps 147º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.52mps 143º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.34mps 133º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm