Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.43mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.04mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 2.6mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:22am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 26ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 3.5mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 24ºC 100% 4.43mps 162º SSE 0.14mm 76%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.15mps 150º SSE 0mm 71%
  9:00 nhiều mây 24ºC 68% 4.04mps 142º SE 0mm 76%
  12:00 trời quang mây 23ºC 3% 2.72mps 157º SSE 0mm 87%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 36% 2.6mps 119º ESE 0.11mm 89%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.08mps 99º E 0.38mm 91%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 100% 1.84mps 101º E 0.25mm 91%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.47mps 153º SSE 0.22mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.63mps 163º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.41mps 125º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.68mps 139º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.98mps 133º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.7mps 173º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.61mps 140º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 8.47mps 27º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 6.94mps 22º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 5.74mps 19º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 6.64mps 15º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

14ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.98mps 9º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.16mps 20º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.92mps 30º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.2mps 5º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.01mps 13º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm