Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.39mps
  • Hướng gió: 141º SE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.37mm
  • Sức gió: 5.13mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.94mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.02mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.1833 Kinh độ: 106.05

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.53mps
  • Hướng gió: 161º SSE
  • Độ ẩm: 44%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 5.26mps 167º SSE 0mm 62%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 99% 7.06mps 150º SSE 0mm 61%
  9:00 mưa rải rác 25ºC 68% 5.13mps 152º SSE 0.37mm 82%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 77% 2.86mps 135º SE 0.47mm 91%
  15:00 nhiều mây 23ºC 52% 3.94mps 121º ESE 0mm 97%
  18:00 nhiều mây 23ºC 56% 3.2mps 140º SE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 24ºC 74% 4.02mps 140º SE 0mm 92%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 99% 4.57mps 165º SSE 0.13mm 63%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Ninh

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.93mps 146º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.83mps 149º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.61mps 179º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.34mps 159º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.83mps 142º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.64mps 134º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.22mps 134º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.67mps 129º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.19mps 142º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.26mps 30º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.27mps 126º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.82mps 48º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.77mps 137º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.03mps 136º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.46mps 78º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm