Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.1mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.75mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  ít mây
  19ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.04mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 17%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.93mps
  • Hướng gió: 129º SE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.84mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 12:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 23ºC 100% 3.5mps 186º S 0.1mm 76%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 89% 3.8mps 176º S 0mm 73%
  9:00 nhiều mây 21ºC 54% 1.75mps 163º SSE 0mm 90%
  12:00 trời quang mây 20ºC 3% 0.98mps 178º S 0mm 96%
  15:00 ít mây 19ºC 17% 1.04mps 153º SSE 0mm 97%
  18:00 mây dày đặc 20ºC 96% 0.73mps 139º SE 0mm 94%
  21:00 mây dày đặc 21ºC 98% 0.93mps 129º SE 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 22ºC 100% 0.81mps 141º SE 0mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.97mps 178º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.04mps 153º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.6mps 219º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.44mps 177º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.14mps 175º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.34mps 207º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.84mps 31º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 4.75mps 35º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

7ºC
 • Cao nhất: 7ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 3.59mps 29º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

6ºC
 • Cao nhất: 8ºC
 • Thấp nhất: 6ºC
 • Sức gió: 4.22mps 25º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

13ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 5.6mps 33º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 7ºC
 • Sức gió: 2.4mps 34º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.97mps 43º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 3.81mps 33º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

16ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 4.24mps 27º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm