Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lạng Sơn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.18mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa vừa
  24ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.87mm
  • Sức gió: 1.64mps
  • Hướng gió: 135º SE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:10am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8333 Kinh độ: 106.7333

  mưa to
  28ºC

  Mưa To

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 12.32mm
  • Sức gió: 1.35mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 03:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 99% 3.01mps 186º S 1.38mm 72%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 91% 2.57mps 183º S 2.3mm 76%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 93% 2.18mps 133º SE 0mm 91%
  12:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.64mps 160º SSE 4.76mm 96%
  15:00 mưa vừa 24ºC 100% 1.64mps 135º SE 4.87mm 95%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.25mps 99º E 0.65mm 97%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 0.96mps 52º NE 0mm 95%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 1.95mps 97º E 1.68mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lạng Sơn

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.72mps 195º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.73mps 20º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 4.44mps 32º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.86mps 25º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.81mps 201º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.43mps 52º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.26mps 124º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.12mps 30º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.16mps 26º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

21ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.31mps 17º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.11mps 14º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.58mps 55º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.5mps 6º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.63mps 224º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.85mps 275º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm