Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.49mps
  • Hướng gió: 114º ESE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.55mps
  • Hướng gió: 202º SSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.51mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.12mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 52%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 88% 2.83mps 112º ESE 0mm 73%
  6:00 mây rải rác 26ºC 48% 2.84mps 115º ESE 0mm 79%
  9:00 mây rải rác 23ºC 48% 1.95mps 157º SSE 0mm 91%
  12:00 mây rải rác 22ºC 47% 1.77mps 185º S 0mm 92%
  15:00 mây rải rác 22ºC 35% 1.55mps 202º SSW 0mm 93%
  18:00 ít mây 21ºC 15% 1.64mps 191º S 0mm 93%
  21:00 mây rải rác 22ºC 31% 1.51mps 193º SSW 0mm 91%
  24:00 nhiều mây 26ºC 69% 1.7mps 131º SE 0mm 73%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.17mps 113º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.12mps 115º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.36mps 54º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.35mps 8º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.36mps 38º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.6mps 86º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.88mps 49º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.06mps 43º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.5mps 50º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.02mps 19º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.78mps 4º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 6.01mps 21º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.05mps 349º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.77mps 348º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 5.87mps 352º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm