Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Quảng Ngãi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.36mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.94mps
  • Hướng gió: 271º W
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.08mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:14am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.1167 Kinh độ: 108.8

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.51mps
  • Hướng gió: 42º NE
  • Độ ẩm: 57%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 03:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 100% 2.33mps 96º E 0mm 58%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.25mps 144º SE 0mm 66%
  9:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.94mps 271º W 0mm 70%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 100% 2.12mps 246º WSW 0.36mm 75%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.08mps 230º SW 0mm 77%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 98% 2.21mps 229º SW 0.65mm 85%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 99% 2.06mps 250º WSW 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 33ºC 100% 1.53mps 268º W 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Quảng Ngãi

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.77mps 102º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.79mps 314º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.89mps 108º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.54mps 281º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.23mps 267º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.33mps 236º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.41mps 240º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.37mps 257º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.51mps 248º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 246º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.88mps 287º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.7mps 101º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.41mps 144º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.6mps 127º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.93mps 256º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm