Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.23mps
  • Hướng gió: 106º ESE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.83mm
  • Sức gió: 5.58mps
  • Hướng gió: 112º ESE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 999mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.96mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.92mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:23

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 107º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 03:23
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 98% 3.6mps 143º SE 0.22mm 67%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 89% 5.17mps 117º ESE 0.27mm 65%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 90% 5.58mps 112º ESE 0.83mm 86%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 100% 5.96mps 123º ESE 0.8mm 89%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.96mps 109º ESE 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 5.05mps 106º ESE 0mm 88%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.16mps 86º E 0.92mm 87%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 100% 3.58mps 91º E 0.13mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6mps 113º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.89mps 14º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.17mps 353º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.87mps 349º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.25mps 145º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.37mps 122º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.78mps 110º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.46mps 11º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.64mps 359º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.21mps 351º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.87mps 157º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.68mps 143º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3mps 108º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.87mps 144º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.77mps 268º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm