Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hải Dương. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.14mm
  • Sức gió: 3.05mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.22mm
  • Sức gió: 2.44mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9333 Kinh độ: 106.3167

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 11:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.18mm
  • Sức gió: 4.74mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 26ºC 100% 5.32mps 161º SSE 0mm 72%
  6:00 mây dày đặc 26ºC 99% 4.81mps 153º SSE 0mm 68%
  9:00 nhiều mây 24ºC 78% 3.56mps 142º SE 0mm 76%
  12:00 ít mây 23ºC 14% 3.01mps 145º SE 0mm 88%
  15:00 mưa rải rác 24ºC 51% 3.05mps 131º SE 0.14mm 87%
  18:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.4mps 126º SE 0.25mm 88%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.44mps 121º ESE 0.22mm 88%
  24:00 mưa rải rác 26ºC 100% 4.14mps 151º SSE 0.13mm 76%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hải Dương

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.32mps 161º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5mps 154º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.76mps 149º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.5mps 138º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.62mps 164º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.45mps 133º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.22mps 15º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 4.96mps 5º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 4.24mps 1º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 5.86mps 3º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 6.15mps 8º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.63mps 131º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.61mps 50º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

17ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.06mps 349º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.78mps 2º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm