Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phan Thiết. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.65mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.47mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.92mps
  • Hướng gió: 64º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 23%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.94mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 85%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.9333 Kinh độ: 108.1

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 17:24

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.48mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 73%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 17:24
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 31ºC 100% 6.55mps 116º ESE 0mm 59%
  6:00 mây dày đặc 30ºC 100% 6.1mps 109º ESE 0mm 62%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 87% 4.47mps 88º E 0mm 79%
  12:00 ít mây 26ºC 16% 4.31mps 74º ENE 0mm 82%
  15:00 ít mây 25ºC 23% 3.92mps 64º ENE 0mm 85%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 94% 3.67mps 49º NE 0mm 89%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 85% 3.94mps 30º NNE 0mm 71%
  24:00 mây dày đặc 31ºC 99% 6.45mps 97º E 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phan Thiết

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.07mps 104º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.13mps 105º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.56mps 113º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.58mps 123º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.81mps 162º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.02mps 171º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.14mps 173º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.45mps 189º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.91mps 185º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.6mps 199º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.16mps 166º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.76mps 157º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.58mps 158º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.78mps 146º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.87mps 151º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm