Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.01mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (16-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.88mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.27mm
  • Sức gió: 8.93mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.89mm
  • Sức gió: 6.63mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.99mm
  • Sức gió: 8.02mps
  • Hướng gió: 245º WSW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 23:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 27ºC 98% 9.72mps 262º W 3.45mm 81%
  6:00 mưa rải rác 26ºC 98% 9.85mps 261º W 0.92mm 80%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 99% 7.88mps 264º W 0mm 80%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 100% 7.71mps 265º W 0mm 82%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 100% 8.93mps 261º W 0.27mm 84%
  18:00 mưa rải rác 26ºC 100% 8.17mps 272º W 0.86mm 82%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 6.63mps 261º W 2.89mm 84%
  24:00 mưa vừa 27ºC 100% 7.59mps 254º WSW 6.19mm 81%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Thứ 3

Dự báo ngày 16-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.89mps 261º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.48mps 258º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.74mps 243º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.4mps 251º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.04mps 251º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.67mps 258º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.79mps 250º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.29mps 261º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.16mps 255º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.07mps 262º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.71mps 258º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.02mps 263º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 11.63mps 263º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.03mps 257º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.55mps 261º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm