Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vũng Tàu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.33mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.96mm
  • Sức gió: 6.45mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa vừa
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 8.95mm
  • Sức gió: 6.15mps
  • Hướng gió: 262º W
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 5.8mps
  • Hướng gió: 268º W
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 05:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.346 Kinh độ: 107.0843

  mưa vừa
  28ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 17:32

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.23mm
  • Sức gió: 6.96mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 17:32
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 28ºC 94% 5.14mps 255º WSW 0.51mm 76%
  6:00 mưa vừa 28ºC 91% 6.06mps 254º WSW 4.73mm 80%
  9:00 mưa vừa 27ºC 94% 6.45mps 250º WSW 4.96mm 83%
  12:00 mưa vừa 26ºC 100% 7.53mps 265º W 6.47mm 86%
  15:00 mưa vừa 25ºC 100% 6.15mps 262º W 8.95mm 91%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 5.18mps 273º W 2.22mm 88%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 5.8mps 268º W 0.17mm 85%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 100% 5.48mps 275º W 1.29mm 82%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vũng Tàu

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.84mps 268º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.89mps 249º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.43mps 229º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.58mps 228º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.23mps 234º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.22mps 255º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.24mps 287º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.97mps 267º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.29mps 263º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.27mps 302º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.1mps 300º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.66mps 308º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.51mps 229º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.46mps 247º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.66mps 244º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm