Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.25mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 351º N
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.2mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  34ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 03:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.49mm
  • Sức gió: 4.82mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 03:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 100% 4.13mps 266º W 0mm 48%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 95% 3.16mps 309º NW 0mm 45%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 96% 1.52mps 351º N 0mm 58%
  12:00 mưa rải rác 31ºC 99% 2.85mps 201º SSW 0.1mm 63%
  15:00 mây dày đặc 29ºC 99% 3.51mps 221º SW 0mm 63%
  18:00 mây dày đặc 28ºC 99% 3.69mps 232º SW 0mm 71%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 97% 4.2mps 235º SW 0mm 72%
  24:00 nhiều mây 34ºC 75% 6.02mps 255º WSW 0mm 50%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.5mps 257º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.72mps 201º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.35mps 257º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.98mps 226º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.6mps 218º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.01mps 179º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.58mps 318º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.04mps 256º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.74mps 201º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.77mps 246º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.85mps 253º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.33mps 47º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.63mps 278º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.38mps 277º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.85mps 229º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm