Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tây Ninh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.54mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 6 (02-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.16mm
  • Sức gió: 5.01mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.75mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 6 (03-06-2023)

  Mặt trời mọc: 05:31am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.3 Kinh độ: 106.1

  mây rải rác
  37ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 18:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.12mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 18:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 35ºC 80% 5.86mps 258º WSW 0.11mm 44%
  6:00 mưa rải rác 35ºC 93% 3.88mps 234º SW 0.22mm 43%
  9:00 mưa rải rác 32ºC 99% 5.01mps 234º SW 0.16mm 55%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 93% 4.54mps 214º SW 0mm 66%
  15:00 nhiều mây 28ºC 63% 3.75mps 209º SSW 0mm 76%
  18:00 ít mây 27ºC 14% 2.78mps 202º SSW 0mm 83%
  21:00 ít mây 28ºC 11% 4.22mps 220º SW 0mm 76%
  24:00 mây rải rác 34ºC 31% 4.91mps 253º WSW 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tây Ninh

Thứ 6

Dự báo ngày 02-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.07mps 261º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-06-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.8mps 221º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.87mps 236º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.25mps 258º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 06-06-2023
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.89mps 234º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 07-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.89mps 258º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 08-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.59mps 249º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 09-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.12mps 241º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 10-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.94mps 275º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 11-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.02mps 252º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 12-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.92mps 124º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 13-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.02mps 236º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 14-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.88mps 245º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 15-06-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.27mps 255º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 16-06-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.45mps 212º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm