Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.24mps
  • Hướng gió: 152º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.71mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.87mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.37mm
  • Sức gió: 1.1mps
  • Hướng gió: 25º NNE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:24am Mặt trời lặn: 06:42pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 23:53

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.77mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 113º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 23:53
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 85% 1.73mps 91º E 1.83mm 67%
  6:00 mưa vừa 29ºC 94% 2.23mps 128º SE 3.65mm 77%
  9:00 mưa vừa 27ºC 100% 2.42mps 151º SSE 4.71mm 88%
  12:00 mưa vừa 27ºC 89% 1.29mps 157º SSE 5.36mm 87%
  15:00 mưa rải rác 26ºC 94% 0.46mps 326º NW 1.87mm 88%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.45mps 81º E 1.32mm 92%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 100% 1.1mps 25º NNE 1.37mm 94%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 1.34mps 48º NE 1.92mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.9mps 116º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.68mps 91º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.39mps 131º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.08mps 131º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.92mps 125º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.39mps 291º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.26mps 134º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.12mps 287º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.64mps 293º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.94mps 297º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.55mps 160º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.42mps 122º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.42mps 92º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.01mps 126º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.2mps 114º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 997mbar
Xem thêm