Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Vĩnh Yên. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mây dày đặc
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.18mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.6mm
  • Sức gió: 5.67mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.62mps
  • Hướng gió: 103º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.72mps
  • Hướng gió: 133º SE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:15pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.31 Kinh độ: 105.5967

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.5mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 48%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.41mps 147º SSE 0mm 66%
  6:00 nhiều mây 32ºC 84% 5.36mps 133º SE 0mm 57%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 49% 5.67mps 131º SE 0.6mm 72%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 18% 3.96mps 106º ESE 1.25mm 89%
  15:00 ít mây 24ºC 22% 3.62mps 103º ESE 0mm 95%
  18:00 nhiều mây 23ºC 53% 3.35mps 116º ESE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 25ºC 71% 2.72mps 133º SE 0mm 86%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 100% 2.98mps 124º SE 0mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Vĩnh Yên

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.41mps 131º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.3mps 112º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.6mps 179º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.81mps 153º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6mps 113º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.11mps 118º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.4mps 97º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.97mps 80º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.72mps 73º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.71mps 66º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.86mps 107º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.13mps 83º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.66mps 87º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.75mps 132º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.86mps 75º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm