Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.31mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  trời quang mây
  21ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  trời quang mây
  20ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  20ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.55mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:33am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.33mps
  • Hướng gió: 111º ESE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 26ºC 32% 1.47mps 120º ESE 0mm 66%
  6:00 ít mây 26ºC 17% 1.8mps 133º SE 0mm 65%
  9:00 trời quang mây 21ºC 6% 1mps 190º S 0mm 88%
  12:00 trời quang mây 20ºC 2% 0.62mps 219º SW 0mm 93%
  15:00 trời quang mây 20ºC 9% 0.51mps 251º WSW 0mm 95%
  18:00 mây rải rác 19ºC 29% 0.5mps 268º W 0mm 96%
  21:00 mây rải rác 20ºC 37% 0.55mps 263º W 0mm 92%
  24:00 nhiều mây 26ºC 52% 0.9mps 89º E 0mm 68%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.8mps 133º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.85mps 127º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.63mps 125º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.18mps 123º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.32mps 150º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.12mps 125º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.05mps 128º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.7mps 127º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 0.86mps 132º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.15mps 119º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.12mps 125º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.5mps 117º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.57mps 106º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.26mps 100º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1021mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.42mps 98º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1020mbar
Xem thêm