Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lào Cai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  38ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.45mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 32%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.01mps
  • Hướng gió: 204º SSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.33mps
  • Hướng gió: 83º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:45am Mặt trời lặn: 06:23pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.4833 Kinh độ: 103.95

  trời quang mây
  38ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 39ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 16:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 16:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 35ºC 26% 2.34mps 94º E 0mm 43%
  6:00 mây rải rác 35ºC 39% 3.79mps 133º SE 0mm 42%
  9:00 nhiều mây 29ºC 64% 2.8mps 120º ESE 0mm 66%
  12:00 nhiều mây 26ºC 64% 0.87mps 135º SE 0mm 71%
  15:00 nhiều mây 25ºC 58% 1.01mps 204º SSW 0mm 71%
  18:00 nhiều mây 23ºC 72% 0.63mps 211º SSW 0mm 78%
  21:00 mây rải rác 25ºC 39% 0.33mps 83º E 0mm 76%
  24:00 ít mây 33ºC 12% 1.89mps 88º E 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lào Cai

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.79mps 133º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.87mps 130º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.44mps 143º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 98º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.77mps 138º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.64mps 152º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

40ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.2mps 218º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.19mps 138º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.7mps 105º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.88mps 124º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.28mps 126º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.59mps 117º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.04mps 125º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.58mps 105º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 128º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm