Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 344º NNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.57mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 310º NW
  • Độ ẩm: 100%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.92mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3mm
  • Sức gió: 1.17mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 03:57

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.84mm
  • Sức gió: 2.19mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 03:57
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 21ºC 100% 1.43mps 279º W 1.27mm 88%
  6:00 mưa rải rác 20ºC 100% 0.94mps 307º NW 2.52mm 92%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.15mps 310º NW 2.57mm 100%
  12:00 mưa vừa 18ºC 100% 1.16mps 295º WNW 5.2mm 100%
  15:00 mây dày đặc 18ºC 100% 0.92mps 278º W 0mm 98%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.03mps 327º NNW 0.71mm 98%
  21:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.17mps 287º WNW 3mm 98%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 2.36mps 261º W 1.79mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.61mps 287º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.46mps 271º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.55mps 261º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.51mps 252º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.09mps 281º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.78mps 306º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.48mps 299º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.92mps 274º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.8mps 285º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.2mps 283º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.53mps 293º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.35mps 282º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.64mps 290º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.97mps 308º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.09mps 297º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm