Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Đà Lạt. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.48mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây rải rác
  15ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.7mps
  • Hướng gió: 53º NE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 31%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  mây dày đặc
  14ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.69mps
  • Hướng gió: 20º NNE
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  16ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 38º NE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 05:55am Mặt trời lặn: 05:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 11.9465 Kinh độ: 108.4419

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 13ºC

  Cập nhật lúc 12:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 101º E
  • Độ ẩm: 32%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 12:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 95% 1.64mps 141º SE 0mm 40%
  6:00 mây rải rác 22ºC 43% 1.36mps 145º SE 0mm 51%
  9:00 mây rải rác 15ºC 31% 0.7mps 53º NE 0mm 89%
  12:00 mây dày đặc 14ºC 95% 0.69mps 17º NNE 0mm 88%
  15:00 mây dày đặc 14ºC 92% 0.69mps 20º NNE 0mm 90%
  18:00 mây dày đặc 13ºC 100% 0.84mps 21º NNE 0mm 89%
  21:00 nhiều mây 16ºC 81% 0.98mps 38º NE 0mm 72%
  24:00 ít mây 24ºC 24% 1.28mps 83º E 0mm 32%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đà Lạt

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.83mps 144º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.77mps 101º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.27mps 89º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.76mps 83º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.4mps 93º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.73mps 116º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.56mps 105º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.59mps 62º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 2.82mps 62º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.16mps 52º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.88mps 34º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.26mps 31º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 2.3mps 31º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.56mps 27º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.33mps 16º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar
Xem thêm