Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hạ Long. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.31mps
  • Hướng gió: 168º SSE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 120º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.91mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 1.77mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.9511 Kinh độ: 107.08

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 11:40

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.3mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 11:40
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.69mps 166º SSE 0.15mm 78%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 91% 3.14mps 146º SE 0.1mm 80%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 92% 2.38mps 120º ESE 0.12mm 89%
  12:00 mây rải rác 22ºC 28% 1.81mps 119º ESE 0mm 96%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 43% 1.91mps 108º ESE 0.19mm 95%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 96% 2.04mps 97º E 0.23mm 94%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 96% 1.77mps 98º E 0.2mm 94%
  24:00 nhiều mây 25ºC 70% 2.68mps 128º SE 0mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hạ Long

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.69mps 166º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.78mps 128º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.8mps 109º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.79mps 88º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.35mps 93º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.76mps 167º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 5.21mps 79º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 3.74mps 61º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.51mps 41º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3mps 4º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 2.35mps 6º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 3.22mps 100º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.63mps 79º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.21mps 19º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.77mps 119º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm