Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 116º ESE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.92mm
  • Sức gió: 0.5mps
  • Hướng gió: 189º S
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.43mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 173º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 162º SSE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:17am Mặt trời lặn: 06:38pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.08mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 66º ENE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 67%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 03:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 100% 2.39mps 76º ENE 0mm 66%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 100% 2.16mps 64º ENE 0mm 63%
  9:00 mưa rải rác 30ºC 100% 0.5mps 189º S 0.92mm 82%
  12:00 mưa vừa 28ºC 100% 2.15mps 156º SSE 4.77mm 95%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.72mps 173º S 1.43mm 98%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 94% 1.06mps 147º SSE 0mm 99%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 96% 0.58mps 162º SSE 0.17mm 94%
  24:00 mưa rải rác 31ºC 78% 1.09mps 107º ESE 1.11mm 78%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.5mps 65º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 82º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.93mps 340º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.69mps 62º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.08mps 112º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.76mps 114º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.84mps 121º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.93mps 106º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.6mps 293º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.72mps 255º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.11mps 300º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.79mps 146º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.87mps 8º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.84mps 67º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.5mps 72º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar
Xem thêm