Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 48º NE
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.2mps
  • Hướng gió: 163º SSE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.17mps
  • Hướng gió: 32º NNE
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 355º N
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:27am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.7 Kinh độ: 104.8667

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 11:55

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.74mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 11:55
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 23ºC 95% 1.18mps 52º NE 0mm 80%
  6:00 mây dày đặc 24ºC 91% 1.3mps 25º NNE 0mm 78%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 93% 0.2mps 163º SSE 0mm 84%
  12:00 mây dày đặc 23ºC 93% 0.66mps 27º NNE 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 95% 0.17mps 32º NNE 0mm 91%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.28mps 335º NNW 0.14mm 93%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.32mps 355º N 0.2mm 94%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 0.46mps 56º NE 0.12mm 92%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Yên Bái

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.36mps 49º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 0.74mps 81º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.11mps 123º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.28mps 121º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.52mps 50º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 72º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.75mps 87º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.91mps 102º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.62mps 105º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.35mps 111º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1027mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.12mps 240º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
ít mây

ít Mây

18ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.55mps 164º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.18mps 90º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.73mps 349º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.24mps 4º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm