Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  15ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.3mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 11%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  trời quang mây
  22ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.64mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  17ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.29mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  ít mây
  18ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.2mps
  • Hướng gió: 52º NE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 18%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:05am Mặt trời lặn: 05:55pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:20

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.82mps
  • Hướng gió: 92º E
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 04:20
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 30ºC 17% 4.68mps 77º ENE 0mm 43%
  6:00 ít mây 30ºC 12% 5.46mps 89º E 0mm 41%
  9:00 trời quang mây 22ºC 6% 2.64mps 87º E 0mm 74%
  12:00 mây rải rác 18ºC 27% 1.51mps 54º NE 0mm 93%
  15:00 ít mây 17ºC 18% 1.29mps 51º NE 0mm 95%
  18:00 trời quang mây 17ºC 2% 1.43mps 57º ENE 0mm 96%
  21:00 ít mây 18ºC 18% 1.2mps 52º NE 0mm 86%
  24:00 nhiều mây 29ºC 78% 3.04mps 69º ENE 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.52mps 85º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 5.57mps 110º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.66mps 116º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 39%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.33mps 101º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
ít mây

ít Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 3.59mps 91º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.18mps 114º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.29mps 233º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.38mps 219º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.01mps 275º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.27mps 76º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 4.89mps 118º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.85mps 110º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.82mps 118º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.61mps 126º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.91mps 105º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm