Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Kon Tum. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.59mps
  • Hướng gió: 24º NNE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 88%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.6mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.17mps
  • Hướng gió: 28º NNE
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  nhiều mây
  24ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.46mps
  • Hướng gió: 276º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 59%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 14.35 Kinh độ: 108

  mưa rải rác
  30ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 02:45

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.64mm
  • Sức gió: 2.43mps
  • Hướng gió: 295º WNW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 02:45
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 30ºC 96% 3.15mps 281º W 0mm 56%
  6:00 mây dày đặc 29ºC 96% 3.09mps 277º W 0mm 59%
  9:00 mây dày đặc 26ºC 97% 0.6mps 237º WSW 0mm 72%
  12:00 nhiều mây 23ºC 83% 0.4mps 56º NE 0mm 82%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 92% 0.17mps 28º NNE 0mm 86%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 83% 0.29mps 10º N 0.37mm 93%
  21:00 nhiều mây 24ºC 59% 0.46mps 276º W 0mm 84%
  24:00 mây dày đặc 30ºC 92% 1.96mps 274º W 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Kon Tum

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.15mps 281º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.93mps 280º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.74mps 242º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.53mps 277º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.63mps 201º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.12mps 207º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.06mps 208º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.21mps 213º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.29mps 274º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.82mps 244º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.37mps 278º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa to

Mưa To

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.74mps 205º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.52mps 307º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.44mps 266º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.35mps 269º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm