Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  16ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 04:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 04:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 04:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.76mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 04:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.87mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:23am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.8333 Kinh độ: 104.9833

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 16ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 04:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.72mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1015mb
 • Cập nhật lúc 04:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.6mps 150º SSE 0mm 91%
  6:00 mây dày đặc 16ºC 100% 1.54mps 157º SSE 0mm 90%
  9:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.27mps 155º SSE 0mm 93%
  12:00 mây dày đặc 15ºC 100% 1.41mps 168º SSE 0mm 94%
  15:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.76mps 166º SSE 0mm 95%
  18:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.85mps 162º SSE 0mm 96%
  21:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.87mps 159º SSE 0mm 95%
  24:00 mây dày đặc 15ºC 100% 0.61mps 161º SSE 0mm 91%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Giang

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 16ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.61mps 148º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.15mps 169º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.27mps 134º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.09mps 64º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 1.77mps 179º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 1.97mps 162º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.37mps 155º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 3.09mps 164º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.72mps 156º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.04mps 153º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.24mps 164º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.65mps 148º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.32mps 156º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.34mps 165º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.29mps 160º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm