Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Bằng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 164º SSE
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.45mps
  • Hướng gió: 180º S
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.47mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.4mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.6667 Kinh độ: 106.25

  mây rải rác
  34ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 17:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 32%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 30ºC 100% 4.33mps 182º S 0mm 61%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 90% 3.7mps 184º S 0mm 58%
  9:00 nhiều mây 27ºC 63% 2.45mps 180º S 0mm 79%
  12:00 nhiều mây 25ºC 71% 1.53mps 183º S 0mm 84%
  15:00 nhiều mây 23ºC 75% 1.47mps 193º SSW 0mm 92%
  18:00 mây dày đặc 22ºC 100% 1.45mps 144º SE 0mm 95%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.4mps 153º SSE 0mm 87%
  24:00 nhiều mây 31ºC 60% 2.92mps 179º S 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Bằng

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.34mps 183º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.61mps 184º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.93mps 180º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 176º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.46mps 168º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.29mps 175º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.97mps 190º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.19mps 99º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.93mps 106º
 • Độ ẩm: 96%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.31mps 111º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 3.34mps 128º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.31mps 112º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.57mps 122º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.65mps 123º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.26mps 22º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar
Xem thêm