Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây rải rác
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.45mps
  • Hướng gió: 157º SSE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 54%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 151º SSE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.28mps
  • Hướng gió: 139º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.07mps
  • Hướng gió: 188º S
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:14pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 17:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.15mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 17:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 31% 6mps 135º SE 0mm 55%
  6:00 nhiều mây 30ºC 51% 6.03mps 137º SE 0mm 62%
  9:00 mây rải rác 25ºC 37% 2.59mps 151º SSE 0mm 85%
  12:00 trời quang mây 24ºC 3% 1.79mps 141º SE 0mm 89%
  15:00 ít mây 24ºC 22% 2.28mps 139º SE 0mm 93%
  18:00 nhiều mây 23ºC 78% 1.58mps 160º SSE 0mm 98%
  21:00 nhiều mây 25ºC 80% 1.07mps 188º S 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 97% 3.68mps 135º SE 0mm 54%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.72mps 136º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.44mps 124º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.11mps 129º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.7mps 137º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.89mps 106º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.16mps 119º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.1mps 129º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa to

Mưa To

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.77mps 68º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.91mps 106º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.36mps 70º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.12mps 108º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.5mps 98º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.19mps 122º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.96mps 113º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 117º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm