Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Thanh Hóa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.89mps
  • Hướng gió: 140º SE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 36%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 136º SE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 28%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây rải rác
  22ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.62mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 207º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 51%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:20am Mặt trời lặn: 05:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.8 Kinh độ: 105.7667

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 12:48

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.23mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:48
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 27ºC 39% 3.89mps 140º SE 0mm 68%
  6:00 mây rải rác 25ºC 42% 4.56mps 133º SE 0mm 76%
  9:00 mây rải rác 23ºC 28% 2.4mps 136º SE 0mm 93%
  12:00 mây rải rác 23ºC 35% 1.63mps 182º S 0mm 95%
  15:00 mây rải rác 22ºC 39% 1.62mps 184º S 0mm 95%
  18:00 mây rải rác 22ºC 27% 0.94mps 168º SSE 0mm 97%
  21:00 nhiều mây 23ºC 51% 0.63mps 207º SSW 0mm 94%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 87% 2.56mps 165º SSE 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Thanh Hóa

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.69mps 132º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.36mps 147º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.06mps 115º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.8mps 153º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.02mps 151º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.85mps 142º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 5.88mps 72º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 5.12mps 36º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

16ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.01mps 8º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

12ºC
 • Cao nhất: 13ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 5.5mps 2º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1026mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.62mps 7º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 3.75mps 16º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 3.81mps 18º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.74mps 18º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1024mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
ít mây

ít Mây

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.98mps 11º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm