Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.35mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 86º E
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 73º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.45mm
  • Sức gió: 0.38mps
  • Hướng gió: 50º NE
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:26am Mặt trời lặn: 05:16pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 25ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 12:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.52mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 24ºC 100% 0.09mps 216º SW 0mm 76%
  6:00 mây dày đặc 25ºC 95% 0.78mps 58º ENE 0mm 75%
  9:00 mây dày đặc 23ºC 96% 0.91mps 86º E 0mm 85%
  12:00 mây dày đặc 23ºC 100% 0.79mps 53º NE 0mm 90%
  15:00 mây dày đặc 22ºC 100% 0.64mps 73º ENE 0mm 92%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.41mps 48º NE 0.29mm 94%
  21:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.38mps 50º NE 0.45mm 95%
  24:00 mưa rải rác 23ºC 100% 0.24mps 41º NE 0.29mm 94%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.1mps 64º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.17mps 58º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.84mps 120º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.21mps 142º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.62mps 49º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.4mps 90º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.09mps 73º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

12ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.15mps 84º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 14ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.58mps 83º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 12ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.2mps 88º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

13ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 0.91mps 323º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.38mps 166º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.04mps 12º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 13%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 11ºC
 • Sức gió: 1.38mps 333º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 2%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.24mps 12º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm