Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tuyên Quang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây dày đặc
  33ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.64mps
  • Hướng gió: 131º SE
  • Độ ẩm: 55%
  • Độ che phủ: 42%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.95mm
  • Sức gió: 1.15mps
  • Hướng gió: 158º SSE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  mây rải rác
  24ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.73mps
  • Hướng gió: 306º NW
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  25ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.24mps
  • Hướng gió: 81º E
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.8233 Kinh độ: 105.2181

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 16:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.95mps
  • Hướng gió: 153º SSE
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.37mps 152º SSE 0mm 67%
  6:00 nhiều mây 31ºC 65% 3.02mps 129º SE 0mm 59%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 40% 1.15mps 158º SSE 0.95mm 74%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 59% 2.04mps 126º SE 2.38mm 90%
  15:00 mây rải rác 24ºC 47% 0.73mps 306º NW 0mm 95%
  18:00 nhiều mây 23ºC 73% 0.59mps 62º ENE 0mm 96%
  21:00 nhiều mây 25ºC 79% 0.24mps 81º E 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 27ºC 98% 1.07mps 128º SE 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tuyên Quang

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.02mps 129º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.96mps 116º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.9mps 176º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.88mps 178º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.91mps 133º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.43mps 133º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.19mps 179º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.93mps 64º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.87mps 116º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.58mps 43º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.76mps 44º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.96mps 67º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.17mps 64º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.16mps 105º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.48mps 210º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm