Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.83mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.49mps
  • Hướng gió: 169º S
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 0.64mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.5mm
  • Sức gió: 0.44mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:24am Mặt trời lặn: 05:13pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 22ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:14

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.51mm
  • Sức gió: 0.56mps
  • Hướng gió: 185º S
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1012mb
 • Cập nhật lúc 12:14
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.68mps 195º SSW 0.36mm 94%
  6:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.29mps 226º SW 0.18mm 96%
  9:00 mây dày đặc 22ºC 100% 0.49mps 169º S 0mm 98%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.74mps 172º S 0.18mm 96%
  15:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.64mps 160º SSE 0.28mm 97%
  18:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.56mps 147º SSE 0.37mm 98%
  21:00 mưa rải rác 21ºC 100% 0.44mps 149º SSE 0.5mm 98%
  24:00 mưa rải rác 22ºC 100% 0.35mps 181º S 0.61mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 0.93mps 186º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.64mps 160º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 0.94mps 162º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.53mps 180º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.48mps 179º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 0.88mps 203º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.95mps 64º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

10ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.98mps 64º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

11ºC
 • Cao nhất: 11ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.73mps 59º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

9ºC
 • Cao nhất: 10ºC
 • Thấp nhất: 9ºC
 • Sức gió: 1.63mps 57º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

15ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.3mps 68º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1029mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.22mps 35º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
ít mây

ít Mây

17ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 8ºC
 • Sức gió: 1.23mps 26º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1025mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.46mps 54º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1025mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
trời quang mây

Trời Quang Mây

19ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 10ºC
 • Sức gió: 1.46mps 66º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1024mbar
Xem thêm