Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Kạn. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.48mps
  • Hướng gió: 147º SSE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.8mm
  • Sức gió: 0.47mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.82mm
  • Sức gió: 0.68mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.32mps
  • Hướng gió: 77º ENE
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:35pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.1333 Kinh độ: 105.8333

  mưa vừa
  30ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.43mm
  • Sức gió: 0.57mps
  • Hướng gió: 78º ENE
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1002mb
 • Cập nhật lúc 04:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 99% 1.44mps 202º SSW 2.98mm 82%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 100% 0.7mps 200º SSW 1.12mm 79%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 100% 0.47mps 77º ENE 0.8mm 92%
  12:00 mưa vừa 26ºC 99% 0.18mps 257º WSW 5.22mm 98%
  15:00 mưa vừa 26ºC 99% 0.68mps 215º SW 9.82mm 98%
  18:00 mưa rải rác 25ºC 100% 0.69mps 72º ENE 0.75mm 98%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.32mps 77º ENE 0mm 97%
  24:00 mưa rải rác 29ºC 100% 0.51mps 104º ESE 0.49mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Kạn

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa to

Mưa To

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.5mps 195º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.24mps 62º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.32mps 42º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.21mps 75º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.31mps 193º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.67mps 131º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.3mps 56º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.61mps 48º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.47mps 42º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.22mps 35º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 0.99mps 359º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.19mps 60º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.15mps 77º
 • Độ ẩm: 97%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.59mps 221º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.73mps 27º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1001mbar
Xem thêm