Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.45mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 92%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.72mm
  • Sức gió: 1.13mps
  • Hướng gió: 76º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1003mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.77mm
  • Sức gió: 2.1mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:26am Mặt trời lặn: 06:28pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 23:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.96mm
  • Sức gió: 5.03mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1004mb
 • Cập nhật lúc 23:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.64mps 337º NNW 1.64mm 84%
  6:00 mưa rải rác 28ºC 96% 1.77mps 355º N 1.54mm 80%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 93% 1.13mps 76º ENE 2.72mm 88%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 98% 2.04mps 232º SW 1.48mm 91%
  15:00 mưa rải rác 25ºC 99% 2.1mps 252º WSW 1.77mm 93%
  18:00 mây dày đặc 24ºC 100% 1.98mps 250º WSW 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.5mps 220º SW 0mm 90%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 100% 3.32mps 242º WSW 0.25mm 67%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 268º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.03mps 234º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.79mps 246º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.66mps 226º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.22mps 238º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.65mps 249º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.68mps 233º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.69mps 234º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.89mps 236º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.1mps 237º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.44mps 238º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.46mps 238º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.93mps 240º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.25mps 18º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.69mps 237º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm