Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Yên Bái. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  mây rải rác
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.98mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  24ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.95mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.55mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  ít mây
  25ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.5mps
  • Hướng gió: 291º WNW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 12%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:37am Mặt trời lặn: 06:06pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 16.8163 Kinh độ: 107.1003

  trời quang mây
  34ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 17:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.25mps
  • Hướng gió: 63º ENE
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 17:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 32ºC 28% 5.65mps 61º ENE 0mm 53%
  6:00 ít mây 31ºC 13% 5.96mps 103º ESE 0mm 54%
  9:00 ít mây 24ºC 12% 2.95mps 109º ESE 0mm 89%
  12:00 mây rải rác 24ºC 36% 0.15mps 281º W 0mm 97%
  15:00 ít mây 22ºC 21% 0.55mps 232º SW 0mm 96%
  18:00 trời quang mây 22ºC 9% 0.35mps 183º S 0mm 92%
  21:00 ít mây 25ºC 12% 1.5mps 291º WNW 0mm 78%
  24:00 trời quang mây 34ºC 0% 2.92mps 32º NNE 0mm 42%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Đông Hà

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.13mps 78º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 6.25mps 63º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.91mps 101º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.29mps 79º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.18mps 122º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.35mps 114º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.01mps 116º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

39ºC
 • Cao nhất: 42ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.21mps 237º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
ít mây

ít Mây

39ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.1mps 102º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

40ºC
 • Cao nhất: 41ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.98mps 249º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.05mps 106º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.53mps 56º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.82mps 69º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.45mps 123º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.72mps 329º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar
Xem thêm