Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tam Kỳ. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.58mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.05mm
  • Sức gió: 3.74mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.82mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.27mps
  • Hướng gió: 214º SW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:15am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 15.5667 Kinh độ: 108.4833

  mây dày đặc
  35ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 07:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.46mps
  • Hướng gió: 75º ENE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1003mb
 • Cập nhật lúc 07:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 98% 5.44mps 64º ENE 0mm 48%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 97% 5.06mps 91º E 0mm 54%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 98% 3.74mps 256º WSW 1.05mm 77%
  12:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.78mps 227º SW 0mm 87%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 98% 1.82mps 226º SW 0mm 82%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 2.09mps 220º SW 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 99% 1.27mps 214º SW 0mm 64%
  24:00 mây dày đặc 35ºC 100% 0.7mps 348º NNW 0mm 43%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tam Kỳ

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.93mps 69º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.11mps 84º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa to

Mưa To

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.13mps 81º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.5mps 109º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4mps 114º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.74mps 74º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.19mps 39º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.34mps 46º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.1mps 133º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.42mps 94º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.21mps 91º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.23mps 68º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.92mps 103º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 34%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.75mps 99º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.94mps 41º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 37%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm