Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Nha Trang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.43mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 4º N
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 21%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 2.47mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 90%
  • Độ che phủ: 47%
  • Áp suất: 1014mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.23mm
  • Sức gió: 2.29mps
  • Hướng gió: 326º NW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 05:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.25 Kinh độ: 109.1833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 04:29

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.44mm
  • Sức gió: 4.16mps
  • Hướng gió: 46º NE
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1013mb
 • Cập nhật lúc 04:29
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 40% 4.87mps 38º NE 2.11mm 77%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 32% 5.21mps 33º NNE 1.19mm 75%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 21% 3.13mps 4º N 0.19mm 84%
  12:00 mưa rải rác 23ºC 10% 3.02mps 355º N 0.11mm 87%
  15:00 mưa rải rác 22ºC 47% 2.47mps 328º NNW 0.11mm 90%
  18:00 mưa rải rác 22ºC 92% 2.24mps 315º NW 0.23mm 92%
  21:00 mưa rải rác 23ºC 90% 2.29mps 326º NW 0.23mm 87%
  24:00 mưa rải rác 25ºC 100% 2.22mps 17º NNE 0.41mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Nha Trang

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.21mps 33º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.36mps 48º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.34mps 74º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.51mps 56º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.38mps 46º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1015mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.95mps 56º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.89mps 99º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.02mps 129º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.23mps 143º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.99mps 94º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.86mps 62º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.86mps 61º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1014mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.98mps 56º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.55mps 73º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.29mps 79º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết NHA TRANG - KHÁNH HÒA

  Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là một trong những địa phương có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam. Đường bờ biển kéo dài từ xã Đại Lãnh tới cuối vịnh Cam Ranh, có độ dài khoảng 385 km với nhiều cửa lạch, đầm, vịnh, cùng khoảng 200 đảo lớn, nhỏ ven bờ và các đảo san hô của quần đảo Trường Sa.

  Khí hậu ở Nha Trang tương đối ôn hòa với nền nhiệt độ trung bình năm là 26,3ºC do mang tính chất của khí hậu đại dương. Trong năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

  Mùa mưa: kéo dài từ khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 12

  Tập trung chủ yếu vào hai tháng là tháng 10 và tháng 11, lượng mưa thường chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm).

  Mùa khô: kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8

  Những tháng đầu mùa, trời mát, nhiệt độ từ 17-25 °C, nhưng từ tháng 5 đến tháng 8 trời nóng nực, nhiệt độ có thể lên tới 34 ºC(ở Nha Trang) và 37-38ºC(ở Cam Ranh).

  Nhiệt độ trung bình hàng năm khá cao, khoảng 26,7°C. Riêng trên đỉnh núi Hòn Bà (cách Nha Trang 30 km đường chim bay) có khí hậu như Đà Lạt và Sa Pa. Độ ẩm tương đối khoảng 80,5%

  Nha Trang được xem là vùng có điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi để khai thác du lịch hầu như quanh năm do nằm trong khu vực ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào khá thấp, chỉ có khoảng 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta; hơn nữa, các trận bão được dự đoán sẽ đổ bộ vào trong những năm gần đây thường lệch hướng vào Nam hoặc tan ngay khi gần vào bờ.