Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.62mps
  • Hướng gió: 159º SSE
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.82mps
  • Hướng gió: 142º SE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 49%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.78mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.68mps
  • Hướng gió: 119º ESE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:42am Mặt trời lặn: 06:03pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  40ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 36ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 16:36

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 87º E
  • Độ ẩm: 23%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 16:36
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 34ºC 96% 4.03mps 172º S 0mm 38%
  6:00 nhiều mây 34ºC 71% 8.3mps 174º S 0mm 41%
  9:00 mây rải rác 29ºC 49% 6.82mps 142º SE 0mm 60%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.97mps 139º SE 0mm 69%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 98% 4.78mps 143º SE 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 96% 4.04mps 144º SE 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 99% 3.68mps 119º ESE 0mm 70%
  24:00 mây dày đặc 34ºC 100% 3.64mps 102º ESE 0mm 36%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.42mps 158º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.87mps 175º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.03mps 167º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.49mps 168º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.45mps 170º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.55mps 164º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.61mps 143º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.69mps 165º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.36mps 160º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 63%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.74mps 177º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.18mps 167º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.16mps 166º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.55mps 161º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.06mps 158º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.98mps 160º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.