Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Biên Hòa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  31ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.06mps
  • Hướng gió: 14º NNE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.36mps
  • Hướng gió: 145º SE
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 65%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.15mps
  • Hướng gió: 125º SE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.53mps
  • Hướng gió: 67º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:30pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.95 Kinh độ: 106.8167

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:26

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 356º N
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 12:26
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 79% 0.7mps 1º N 0mm 61%
  6:00 nhiều mây 31ºC 70% 0.18mps 186º S 0mm 57%
  9:00 nhiều mây 26ºC 65% 3.36mps 145º SE 0mm 71%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 88% 2.83mps 136º SE 0mm 76%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 94% 2.15mps 125º SE 0mm 81%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.79mps 70º ENE 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.53mps 67º ENE 0mm 83%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 2.06mps 23º NNE 0mm 64%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Biên Hòa

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.36mps 147º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.22mps 137º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 3.01mps 147º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.72mps 160º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.76mps 156º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.6mps 144º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.66mps 140º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.52mps 6º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.64mps 155º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.12mps 156º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.92mps 28º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 3.87mps 29º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.56mps 36º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.92mps 23º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.91mps 21º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm
 • Tổng quan về thời tiết BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

  Thành phố Biên Hòa là một thành phố có nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Đồng Nai, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ. Khí hậu đặc trưng ở đây là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có hai mùa tương phản rõ rệt

  Mùa mưa: Tháng 5 – tháng 11

  Vào mùa mưa, lượng mưa tương đối lớn, lượng mưa trung bình năm đạt 1.700 – 1.800 mm. Nhiệt độ trung bình mùa mưa từ 26 – 26,8ºC. So với mùa khô, mức dao động không lớn, khoảng 0,8ºC.

  Mùa khô: Tháng 12 – tháng 4 năm sau

  Thời tiết nắng nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. Khoảng kết thúc mùa mưa dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình mùa khô từ 25,4 – 26,7ºC, chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 4,8ºC.

  Nhiệt độ trung bình tháng ở vào khoảng 23,9-29ºC. Nền nhiệt độ quanh năm cao, nhiệt độ trung bình năm luôn cao trên mức 25,5ºC. Tháng lạnh nhất, nhiệt độ cũng không thấp hơn 23,5ºC.

  Lượng mưa tương đối lớn. Mùa khô, tổng lượng mưa chỉ từ 210 – 370 mm chiếm 12 – 14% lượng mưa của năm. Mùa mưa, lượng mưa từ 1.500 – 2.400 mm, chiếm 86 – 88% lượng mưa của năm. Phân bố lượng mưa giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam và từ giữa ra hai phía Đông và Tây của Đồng Nai.

  Thời gian có nắng trung bình chiếm khoảng 45-65% độ dài ban ngày, tức là mỗi ngày có từ 4-9,5 giờ nắng. Vào mùa khô, ngày có giờ nắng cao nhất không vượt quá 11,5h. Vào mùa mưa, có những ngày hoàn toàn không có nắng. Ở Biên Hòa, mùa khô có 1476 giờ nắng, mùa mưa có 1229 giờ.

  Vào tháng 4-tháng 10, do chịu ảnh hưởng của khối không khí chí tuyến Thái Bình Dương nên thường có mưa rào và dông lúc nửa đêm về sáng.