Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bắc Giang. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 41º NE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 5 (29-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 5.22mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 998mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 1.84mps
  • Hướng gió: 57º ENE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.28mm
  • Sức gió: 2.42mps
  • Hướng gió: 30º NNE
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 5 (30-05-2024)

  Mặt trời mọc: 05:13am Mặt trời lặn: 06:32pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.2667 Kinh độ: 106.2

  mưa rải rác
  32ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 35ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 04:10

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.39mm
  • Sức gió: 0.98mps
  • Hướng gió: 137º SE
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1001mb
 • Cập nhật lúc 04:10
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 33ºC 95% 3.34mps 187º S 0.11mm 63%
  6:00 nhiều mây 33ºC 83% 5.65mps 144º SE 0mm 64%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 87% 5.22mps 143º SE 0.25mm 79%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.41mps 154º SSE 2.27mm 86%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.84mps 57º ENE 0.17mm 88%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.91mps 26º NNE 0mm 90%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 2.42mps 30º NNE 0.28mm 87%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 100% 1.81mps 132º SE 0.33mm 74%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bắc Giang

Thứ 4

Dự báo ngày 29-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.81mps 139º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 30-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.38mps 31º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 31-05-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.58mps 8º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.62mps 147º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.16mps 145º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.25mps 134º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.83mps 146º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.95mps 25º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5mps 22º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.63mps 348º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.69mps 162º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.07mps 134º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.45mps 323º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.59mps 140º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.05mps 135º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1000mbar
Xem thêm