Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3mps
  • Hướng gió: 93º E
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (13-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  26ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.31mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.86mps
  • Hướng gió: 281º W
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 4%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  24ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.42mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 7%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (14-04-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:12pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 22ºC

  Cập nhật lúc 16:47

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.32mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 63%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 16:47
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 32ºC 5% 4.06mps 48º NE 0mm 58%
  6:00 trời quang mây 31ºC 1% 3.92mps 77º ENE 0mm 61%
  9:00 trời quang mây 26ºC 0% 2.31mps 143º SE 0mm 74%
  12:00 trời quang mây 24ºC 5% 0.64mps 212º SSW 0mm 81%
  15:00 trời quang mây 23ºC 4% 0.86mps 281º W 0mm 88%
  18:00 trời quang mây 22ºC 7% 0.25mps 222º SW 0mm 92%
  21:00 trời quang mây 24ºC 7% 0.42mps 134º SE 0mm 83%
  24:00 trời quang mây 31ºC 0% 2.22mps 22º NNE 0mm 56%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Thứ 7

Dự báo ngày 13-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.29mps 70º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 1011mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 14-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.65mps 85º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 15-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.11mps 74º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 16-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.51mps 46º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 17-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.11mps 56º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.7mps 59º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.22mps 244º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.36mps 347º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-04-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.71mps 45º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-04-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.89mps 16º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-04-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.09mps 46º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 60%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-04-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.39mps 24º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-04-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.78mps 21º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-04-2024
mưa to

Mưa To

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.24mps 343º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-04-2024
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.78mps 190º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm