Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hà Tĩnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.34mps
  • Hướng gió: 55º NE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  23ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.7mps
  • Hướng gió: 130º SE
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 35%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.14mps
  • Hướng gió: 171º S
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 24%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  ít mây
  22ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.45mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 95%
  • Độ che phủ: 19%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:17am Mặt trời lặn: 05:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 18.3333 Kinh độ: 105.9

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 27ºC

  Thấp nhất: 20ºC

  Cập nhật lúc 12:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 49º NE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 44%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 12:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 26ºC 62% 2.34mps 55º NE 0mm 73%
  6:00 nhiều mây 25ºC 57% 2.65mps 75º ENE 0mm 81%
  9:00 mây rải rác 23ºC 35% 1.7mps 130º SE 0mm 94%
  12:00 mây rải rác 22ºC 32% 1.68mps 178º S 0mm 96%
  15:00 ít mây 22ºC 24% 1.14mps 171º S 0mm 95%
  18:00 ít mây 21ºC 17% 0.6mps 283º WNW 0mm 95%
  21:00 ít mây 22ºC 19% 0.45mps 272º W 0mm 95%
  24:00 mây rải rác 26ºC 28% 0.83mps 28º NNE 0mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hà Tĩnh

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 2.91mps 60º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 69%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.78mps 71º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 28%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.2mps 89º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.9mps 84º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 9%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
ít mây

ít Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.67mps 89º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.27mps 70º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.61mps 63º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

19ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.01mps 57º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.37mps 327º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1022mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.11mps 331º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 5.45mps 322º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1028mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 13ºC
 • Sức gió: 4.6mps 321º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1024mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

15ºC
 • Cao nhất: 17ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 3.59mps 309º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

17ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.45mps 347º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1023mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

19ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.51mps 329º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1023mbar
Xem thêm