Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hồ Chí Minh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây rải rác
  32ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.03mps
  • Hướng gió: 0º N
  • Độ ẩm: 62%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (10-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.02mps
  • Hướng gió: 134º SE
  • Độ ẩm: 70%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  23ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.43mps
  • Hướng gió: 127º SE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.66mps
  • Hướng gió: 70º ENE
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (11-12-2023)

  Mặt trời mọc: 06:00am Mặt trời lặn: 05:31pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.75 Kinh độ: 106.6667

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 32ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 12:13

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.99mps
  • Hướng gió: 58º ENE
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 12:13
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 31ºC 49% 1.11mps 39º NE 0mm 63%
  6:00 nhiều mây 31ºC 68% 1.75mps 152º SSE 0mm 58%
  9:00 nhiều mây 26ºC 76% 3.02mps 134º SE 0mm 70%
  12:00 mây dày đặc 24ºC 100% 3.43mps 135º SE 0mm 78%
  15:00 mây dày đặc 23ºC 100% 2.43mps 127º SE 0mm 84%
  18:00 mây dày đặc 23ºC 100% 1.98mps 113º ESE 0mm 87%
  21:00 mây dày đặc 24ºC 95% 1.66mps 70º ENE 0mm 81%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 100% 1.54mps 50º NE 0mm 59%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hồ Chí Minh

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.81mps 154º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.52mps 155º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.49mps 146º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 13-12-2023
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.51mps 156º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 14-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.32mps 142º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 15-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.16mps 140º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 16-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.92mps 127º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 17-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.47mps 141º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 18-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.24mps 147º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 19-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.73mps 153º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 20-12-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3mps 5º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 21-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 4.01mps 24º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 22-12-2023
mây rải rác

Mây Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.26mps 4º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 23-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.05mps 10º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 86%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-12-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 4.24mps 11º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm