Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.79mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  nhiều mây
  28ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.91mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 77%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.74mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.13mps
  • Hướng gió: 102º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 90%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:13am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 02:25

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.29mps
  • Hướng gió: 84º E
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 55%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 02:25
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 33ºC 44% 3.69mps 49º NE 0mm 42%
  6:00 nhiều mây 33ºC 74% 4.13mps 73º ENE 0mm 39%
  9:00 nhiều mây 28ºC 77% 7.91mps 121º ESE 0mm 60%
  12:00 ít mây 26ºC 12% 6.45mps 118º ESE 0mm 73%
  15:00 mây rải rác 25ºC 40% 5.74mps 118º ESE 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 88% 2.87mps 109º ESE 0mm 76%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 90% 4.13mps 102º ESE 0mm 72%
  24:00 mây rải rác 33ºC 31% 6.21mps 82º E 0mm 40%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.91mps 121º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 35%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.54mps 95º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 8.3mps 118º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.12mps 128º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.29mps 130º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.1mps 136º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 5.19mps 173º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.9mps 207º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.05mps 206º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.78mps 141º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.37mps 119º
 • Độ ẩm: 28%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8mps 120º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.14mps 114º
 • Độ ẩm: 24%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

39ºC
 • Cao nhất: 39ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.06mps 132º
 • Độ ẩm: 26%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 7.76mps 133º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm