Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cao Lãnh. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.37mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.39mm
  • Sức gió: 6.15mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.37mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.8mm
  • Sức gió: 4.03mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 86%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.45 Kinh độ: 105.6333

  mây dày đặc
  34ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 00:59

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.43mps
  • Hướng gió: 252º WSW
  • Độ ẩm: 49%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 00:59
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 33ºC 82% 5.3mps 264º W 0mm 50%
  6:00 mây dày đặc 33ºC 86% 5.71mps 237º WSW 0mm 52%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 83% 6.15mps 223º SW 1.39mm 77%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 99% 6.02mps 237º WSW 0.11mm 79%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 97% 5.91mps 246º WSW 1.37mm 85%
  18:00 mưa vừa 25ºC 100% 4.18mps 236º SW 4.99mm 90%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 4.03mps 233º SW 2.8mm 86%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 100% 6.81mps 255º WSW 0mm 58%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cao Lãnh

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.69mps 224º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.5mps 234º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.58mps 227º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.78mps 246º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.42mps 255º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.39mps 255º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.33mps 248º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.74mps 256º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.83mps 252º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.15mps 264º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.72mps 258º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.92mps 250º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.25mps 259º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.11mps 233º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 62%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.04mps 234º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm