Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sóc Trăng. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.68mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 65%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.56mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.56mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:36am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.6033 Kinh độ: 105.98

  nhiều mây
  36ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 06:58

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.86mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 37%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 06:58
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 100% 2.9mps 254º WSW 0mm 46%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 4.34mps 240º WSW 0mm 54%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 95% 2.67mps 234º SW 0.13mm 65%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 98% 3.25mps 238º WSW 0mm 71%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 99% 2.56mps 231º SW 0mm 78%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 100% 2.01mps 228º SW 0mm 83%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 2.8mps 240º WSW 0.56mm 71%
  24:00 nhiều mây 33ºC 56% 4.69mps 254º WSW 0mm 46%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sóc Trăng

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.73mps 246º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.27mps 202º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 48%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.21mps 290º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6mps 277º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.7mps 254º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.38mps 261º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.71mps 236º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.58mps 251º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.1mps 279º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.12mps 278º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 6.43mps 247º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.01mps 265º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.49mps 198º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.48mps 239º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.27mps 203º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm