Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây rải rác
  30ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 37%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 8.59mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.53mps
  • Hướng gió: 246º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 82%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.53mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 86%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:39am Mặt trời lặn: 06:22pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 02:11

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.34mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 02:11
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 38% 7.29mps 266º W 0mm 70%
  6:00 nhiều mây 30ºC 54% 8.68mps 250º WSW 0mm 71%
  9:00 mưa rải rác 29ºC 81% 8.59mps 246º WSW 0.46mm 78%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 89% 7.66mps 247º WSW 0.28mm 81%
  15:00 nhiều mây 29ºC 82% 7.53mps 246º WSW 0mm 79%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 71% 7.33mps 248º WSW 0.21mm 76%
  21:00 mây dày đặc 29ºC 86% 7.53mps 253º WSW 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 30ºC 100% 8.15mps 257º WSW 0mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 8.68mps 250º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 9.22mps 258º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 10.6mps 257º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 11.65mps 269º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 12.06mps 259º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 13.51mps 252º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 13.3mps 264º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 11.3mps 260º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.46mps 251º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.16mps 270º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.48mps 274º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.16mps 286º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.68mps 262º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.38mps 253º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.38mps 257º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm