Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Rạch Giá. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  ít mây
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.71mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.7mps
  • Hướng gió: 117º ESE
  • Độ ẩm: 56%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.34mps
  • Hướng gió: 109º ESE
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.41mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:15am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.0167 Kinh độ: 105.0833

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:44

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.16mps
  • Hướng gió: 96º E
  • Độ ẩm: 41%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 03:44
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 31ºC 24% 1.97mps 1º N 0mm 54%
  6:00 nhiều mây 32ºC 69% 1.38mps 58º ENE 0mm 50%
  9:00 nhiều mây 30ºC 79% 7.7mps 117º ESE 0mm 56%
  12:00 mây rải rác 26ºC 32% 7.07mps 110º ESE 0mm 72%
  15:00 mây rải rác 26ºC 38% 6.34mps 109º ESE 0mm 76%
  18:00 nhiều mây 25ºC 78% 4.01mps 97º E 0mm 79%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 89% 5.41mps 96º E 0mm 76%
  24:00 nhiều mây 31ºC 57% 7.72mps 89º E 0mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Rạch Giá

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.7mps 117º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.21mps 90º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 71%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.82mps 119º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.23mps 134º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.47mps 156º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.78mps 163º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.67mps 213º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.48mps 254º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.51mps 266º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.23mps 248º
 • Độ ẩm: 52%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.18mps 129º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.43mps 103º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.65mps 123º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.33mps 132º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.26mps 149º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 53%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm