Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bạc Liêu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  ít mây
  33ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.17mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 10%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.77mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 67%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.07mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.85mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:38am Mặt trời lặn: 06:18pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 01:28

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.13mm
  • Sức gió: 5.7mps
  • Hướng gió: 219º SW
  • Độ ẩm: 52%
  • Độ che phủ: 68%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 01:28
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 33ºC 15% 4.41mps 241º WSW 0mm 50%
  6:00 mưa rải rác 33ºC 69% 4.36mps 255º WSW 0.6mm 54%
  9:00 mây dày đặc 30ºC 97% 7.77mps 258º WSW 0mm 67%
  12:00 mây dày đặc 28ºC 100% 5.96mps 241º WSW 0mm 75%
  15:00 mây dày đặc 28ºC 95% 5.07mps 235º SW 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 97% 4.69mps 235º SW 0mm 78%
  21:00 mây dày đặc 28ºC 93% 4.85mps 239º WSW 0mm 76%
  24:00 nhiều mây 32ºC 55% 4.91mps 244º WSW 0mm 52%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bạc Liêu

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.79mps 283º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.43mps 265º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.78mps 271º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.93mps 256º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.35mps 262º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 8.91mps 258º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.41mps 257º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.45mps 250º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.89mps 231º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.97mps 269º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.8mps 261º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.94mps 271º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.49mps 250º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.16mps 214º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.93mps 236º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1006mbar
Xem thêm