Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bạc Liêu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.27mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.72mps
  • Hướng gió: 88º E
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8.46mps
  • Hướng gió: 91º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 66%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 8mps
  • Hướng gió: 79º E
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:12am Mặt trời lặn: 06:07pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.285 Kinh độ: 105.7244

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 10.07mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 03:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 31ºC 75% 10.08mps 90º E 0mm 57%
  6:00 mây rải rác 30ºC 41% 9.67mps 93º E 0mm 60%
  9:00 mây rải rác 26ºC 26% 7.72mps 88º E 0mm 76%
  12:00 nhiều mây 26ºC 65% 7.67mps 89º E 0mm 79%
  15:00 nhiều mây 26ºC 66% 8.46mps 91º E 0mm 82%
  18:00 mây dày đặc 26ºC 98% 8.69mps 86º E 0mm 81%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 96% 8mps 79º E 0mm 77%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 90% 10.32mps 92º E 0mm 62%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bạc Liêu

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.32mps 93º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 65%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 10.32mps 92º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 9.49mps 89º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.65mps 96º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.93mps 90º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.86mps 95º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.13mps 113º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.18mps 144º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.04mps 147º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.49mps 117º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.98mps 95º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.49mps 99º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.73mps 91º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.27mps 94º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.91mps 103º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm