Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bến Tre. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.52mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  ít mây
  26ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.62mps
  • Hướng gió: 104º ESE
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 58%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.11mps
  • Hướng gió: 90º E
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 74%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:09am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.2333 Kinh độ: 106.3833

  nhiều mây
  32ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 04:00

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.81mps
  • Hướng gió: 100º E
  • Độ ẩm: 43%
  • Độ che phủ: 57%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 04:00
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 33ºC 41% 4.86mps 83º E 0mm 43%
  6:00 mây rải rác 31ºC 32% 6.06mps 100º E 0mm 50%
  9:00 ít mây 26ºC 22% 4.62mps 100º E 0mm 74%
  12:00 ít mây 26ºC 22% 5.2mps 107º ESE 0mm 77%
  15:00 nhiều mây 26ºC 58% 5.62mps 104º ESE 0mm 73%
  18:00 nhiều mây 26ºC 79% 5.09mps 91º E 0mm 73%
  21:00 nhiều mây 26ºC 74% 5.11mps 90º E 0mm 73%
  24:00 nhiều mây 31ºC 72% 6.58mps 91º E 0mm 48%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bến Tre

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.06mps 100º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.82mps 98º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.02mps 102º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.78mps 100º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.28mps 110º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.5mps 113º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 75%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.4mps 105º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.3mps 121º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

38ºC
 • Cao nhất: 38ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.08mps 130º
 • Độ ẩm: 33%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.66mps 114º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.81mps 103º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 40%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
ít mây

ít Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.68mps 102º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.22mps 103º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 5%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.83mps 94º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.67mps 103º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 70%
 • Áp suất: 1009mbar
Xem thêm