Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.08mps
  • Hướng gió: 222º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (17-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  24ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.73mm
  • Sức gió: 2.92mps
  • Hướng gió: 232º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.65mm
  • Sức gió: 2.67mps
  • Hướng gió: 233º SW
  • Độ ẩm: 97%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  25ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.12mm
  • Sức gió: 2.38mps
  • Hướng gió: 249º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 91%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (18-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:40am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 23ºC

  Cập nhật lúc 22:30

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.41mm
  • Sức gió: 5.38mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 89%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 22:30
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 99% 4.37mps 242º WSW 1.46mm 89%
  6:00 mưa rải rác 25ºC 100% 3.47mps 233º SW 1.81mm 93%
  9:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.92mps 232º SW 1.73mm 97%
  12:00 mưa rải rác 24ºC 100% 1.88mps 209º SSW 0.12mm 97%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 100% 2.67mps 233º SW 0.65mm 97%
  18:00 mưa rải rác 24ºC 100% 2.76mps 253º WSW 0.1mm 96%
  21:00 mưa rải rác 25ºC 91% 2.38mps 249º WSW 0.12mm 92%
  24:00 mây dày đặc 26ºC 99% 2.98mps 266º W 0mm 84%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 4

Dự báo ngày 17-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.73mps 253º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 18-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.74mps 276º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 19-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.98mps 244º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.99mps 242º
 • Độ ẩm: 93%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.79mps 244º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.82mps 254º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.27mps 262º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.47mps 275º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.71mps 252º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.64mps 272º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.63mps 257º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.59mps 249º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.75mps 260º
 • Độ ẩm: 92%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.2mps 254º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.46mps 250º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm