Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Tân An. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.87mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.1mps
  • Hướng gió: 121º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 80%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.69mps
  • Hướng gió: 115º ESE
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 81%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  nhiều mây
  26ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.76mps
  • Hướng gió: 98º E
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 61%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:04pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.5333 Kinh độ: 106.4167

  mây rải rác
  35ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 02:42

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.62mps
  • Hướng gió: 118º ESE
  • Độ ẩm: 33%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 02:42
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 33ºC 56% 3.55mps 101º E 0mm 43%
  6:00 nhiều mây 31ºC 77% 7.22mps 126º SE 0mm 51%
  9:00 nhiều mây 27ºC 80% 6.1mps 121º ESE 0mm 69%
  12:00 nhiều mây 26ºC 71% 6.21mps 115º ESE 0mm 72%
  15:00 nhiều mây 26ºC 81% 5.69mps 115º ESE 0mm 72%
  18:00 nhiều mây 25ºC 62% 3.73mps 92º E 0mm 70%
  21:00 nhiều mây 26ºC 61% 3.76mps 98º E 0mm 69%
  24:00 nhiều mây 33ºC 66% 4.86mps 80º E 0mm 40%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Tân An

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.22mps 126º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.94mps 126º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.45mps 131º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.14mps 134º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.88mps 126º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.48mps 133º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.62mps 136º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.46mps 121º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.1mps 128º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.03mps 130º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.37mps 128º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 58%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.94mps 131º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.12mps 130º
 • Độ ẩm: 29%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.04mps 132º
 • Độ ẩm: 30%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.19mps 132º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm