Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mỹ Tho. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  30ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.4mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 64%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 226º SW
  • Độ ẩm: 68%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:33am Mặt trời lặn: 06:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 10.35 Kinh độ: 106.35

  nhiều mây
  33ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 07:31

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.37mps
  • Hướng gió: 264º W
  • Độ ẩm: 47%
  • Độ che phủ: 79%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 07:31
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 32ºC 97% 3.4mps 249º WSW 0mm 56%
  6:00 mây dày đặc 31ºC 100% 1.4mps 184º S 0mm 57%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 98% 1.78mps 226º SW 0mm 68%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 100% 1.81mps 222º SW 0mm 75%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 1.96mps 223º SW 0mm 80%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.44mps 206º SSW 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 27ºC 100% 2.17mps 230º SW 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 34ºC 86% 3.76mps 253º WSW 0mm 45%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mỹ Tho

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.53mps 245º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.38mps 267º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.05mps 258º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.4mps 257º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.39mps 249º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.51mps 233º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.88mps 228º
 • Độ ẩm: 99%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.99mps 248º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.89mps 248º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.09mps 282º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa to

Mưa To

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.37mps 258º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.73mps 250º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.62mps 225º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.87mps 227º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 30%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.42mps 222º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm