Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  ít mây
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.57mps
  • Hướng gió: 242º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  28ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.48mps
  • Hướng gió: 241º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 38%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 9.43mm
  • Sức gió: 1.96mps
  • Hướng gió: 221º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.61mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:41am Mặt trời lặn: 06:20pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mưa rải rác
  33ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 24ºC

  Cập nhật lúc 01:22

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.17mm
  • Sức gió: 4.79mps
  • Hướng gió: 266º W
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 01:22
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 33ºC 24% 4.85mps 259º W 0mm 49%
  6:00 mây rải rác 32ºC 25% 4.85mps 254º WSW 0mm 50%
  9:00 mây rải rác 28ºC 38% 2.48mps 241º WSW 0mm 73%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 78% 1.44mps 233º SW 0.86mm 81%
  15:00 mưa vừa 26ºC 87% 1.96mps 221º SW 9.43mm 87%
  18:00 mưa vừa 26ºC 89% 3.13mps 262º W 7.97mm 88%
  21:00 mây dày đặc 25ºC 95% 2.61mps 263º W 0mm 87%
  24:00 mưa rải rác 30ºC 100% 3.55mps 260º W 0.35mm 70%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.27mps 256º
 • Độ ẩm: 49%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa to

Mưa To

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.09mps 269º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.03mps 268º
 • Độ ẩm: 55%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 76%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.35mps 269º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.34mps 258º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.98mps 268º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.64mps 250º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.47mps 258º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.84mps 251º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.16mps 243º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.01mps 263º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.13mps 278º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.34mps 253º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.18mps 239º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.15mps 241º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm