Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Cà Mau. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  25ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.15mps
  • Hướng gió: 95º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 26%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.74mps
  • Hướng gió: 108º ESE
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 50%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  25ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.83mps
  • Hướng gió: 99º E
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.42mps
  • Hướng gió: 85º E
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:14am Mặt trời lặn: 06:10pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 9.1769 Kinh độ: 105.15

  nhiều mây
  34ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 34ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 03:52

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.83mps
  • Hướng gió: 97º E
  • Độ ẩm: 42%
  • Độ che phủ: 56%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 03:52
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 33ºC 43% 6.32mps 93º E 0mm 41%
  6:00 mây rải rác 33ºC 25% 7.58mps 112º ESE 0mm 40%
  9:00 mây rải rác 26ºC 50% 5.74mps 108º ESE 0mm 69%
  12:00 mây dày đặc 26ºC 100% 5.59mps 96º E 0mm 79%
  15:00 mây dày đặc 25ºC 100% 4.83mps 99º E 0mm 82%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 98% 3.97mps 92º E 0mm 84%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 99% 4.42mps 85º E 0mm 81%
  24:00 nhiều mây 32ºC 66% 6.99mps 91º E 0mm 51%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Cà Mau

Thứ 2

Dự báo ngày 26-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.58mps 112º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.27mps 102º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 8.07mps 99º
 • Độ ẩm: 32%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.24mps 108º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.49mps 108º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.39mps 105º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.34mps 110º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.85mps 109º
 • Độ ẩm: 40%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.59mps 114º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.34mps 131º
 • Độ ẩm: 36%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.35mps 122º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.98mps 119º
 • Độ ẩm: 31%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.57mps 121º
 • Độ ẩm: 34%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 4.77mps 117º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

34ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 5.57mps 110º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 77%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm