Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Phuket. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  29ºC

  Dông Kèm Mưa Nhỏ

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.14mps
  • Hướng gió: 270º W
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 3.25mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.46mm
  • Sức gió: 5.29mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 80%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.57mm
  • Sức gió: 5.91mps
  • Hướng gió: 274º W
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:10am Mặt trời lặn: 06:45pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8 Kinh độ: 98.25

  mưa vừa
  26ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 31ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:04

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 4.33mm
  • Sức gió: 7.37mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 09:04
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 30ºC 24% 5.26mps 290º WNW 0.72mm 69%
  6:00 ít mây 30ºC 24% 4.18mps 291º WNW 0mm 68%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 43% 3.25mps 273º W 0.21mm 76%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 65% 4.63mps 262º W 0.56mm 79%
  15:00 mưa rải rác 27ºC 72% 5.29mps 261º W 0.46mm 80%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 6.22mps 264º W 1.2mm 80%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 5.91mps 274º W 0.57mm 79%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 89% 5.57mps 273º W 2.62mm 79%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Phuket

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.26mps 290º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.37mps 238º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.68mps 282º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.71mps 291º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.68mps 244º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.15mps 249º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.97mps 255º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.63mps 257º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.88mps 292º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.4mps 264º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.63mps 284º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.14mps 289º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 7.12mps 234º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.66mps 255º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.3mps 264º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm