Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bangkok. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  32ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.32mps
  • Hướng gió: 193º SSW
  • Độ ẩm: 53%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  31ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.91mps
  • Hướng gió: 237º WSW
  • Độ ẩm: 58%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.83mm
  • Sức gió: 2.8mps
  • Hướng gió: 257º WSW
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:50am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 13.75 Kinh độ: 100.5167

  mây dày đặc
  37ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 37ºC

  Thấp nhất: 29ºC

  Cập nhật lúc 07:35

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.51mps
  • Hướng gió: 256º WSW
  • Độ ẩm: 36%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 07:35
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 33ºC 94% 3.3mps 226º SW 0mm 43%
  6:00 mây dày đặc 35ºC 99% 4.62mps 182º S 0mm 41%
  9:00 mây dày đặc 32ºC 100% 6.32mps 193º SSW 0mm 53%
  12:00 mây dày đặc 31ºC 100% 5.01mps 209º SSW 0mm 61%
  15:00 mây dày đặc 31ºC 100% 2.91mps 237º WSW 0mm 58%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 98% 2.88mps 267º W 0.2mm 61%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 99% 2.8mps 257º WSW 0.83mm 66%
  24:00 nhiều mây 33ºC 73% 3.53mps 268º W 0mm 47%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bangkok

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

33ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.32mps 193º
 • Độ ẩm: 43%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.4mps 195º
 • Độ ẩm: 39%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

36ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.9mps 219º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

37ºC
 • Cao nhất: 37ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.91mps 192º
 • Độ ẩm: 35%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

36ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 5.4mps 203º
 • Độ ẩm: 37%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.09mps 241º
 • Độ ẩm: 41%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.88mps 243º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.44mps 257º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.55mps 248º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.66mps 280º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.4mps 243º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.36mps 217º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rất to

Mưa Rất To

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.1mps 230º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.94mps 181º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.26mps 190º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm