Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Krabi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mây rải rác
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.76mps
  • Hướng gió: 278º W
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  nhiều mây
  29ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.67mps
  • Hướng gió: 279º W
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 69%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.23mm
  • Sức gió: 4.42mps
  • Hướng gió: 263º W
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.73mm
  • Sức gió: 4.52mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:07am Mặt trời lặn: 06:43pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 8.0726 Kinh độ: 98.9105

  mưa vừa
  27ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 08:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 6.05mm
  • Sức gió: 6.32mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 97%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 08:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 30ºC 37% 4.71mps 250º WSW 0mm 67%
  6:00 mây rải rác 30ºC 44% 5.83mps 270º W 0mm 67%
  9:00 nhiều mây 29ºC 69% 4.67mps 279º W 0mm 72%
  12:00 mây dày đặc 29ºC 100% 5.06mps 273º W 0mm 74%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.42mps 263º W 1.23mm 77%
  18:00 mưa rải rác 27ºC 100% 6.18mps 277º W 0.56mm 81%
  21:00 mưa rải rác 27ºC 100% 4.52mps 287º WNW 2.73mm 81%
  24:00 mưa rải rác 27ºC 100% 5.01mps 279º W 2.31mm 80%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Krabi

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.22mps 257º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.06mps 242º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.01mps 287º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.84mps 285º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.28mps 255º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.29mps 269º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.31mps 267º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.81mps 272º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.53mps 282º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.34mps 287º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.54mps 277º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.59mps 304º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.75mps 244º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.74mps 277º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.59mps 283º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm