Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pattaya. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 7 (20-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  29ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.48mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 7 (20-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.73mm
  • Sức gió: 3.11mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 93%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 7 (21-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.85mps
  • Hướng gió: 239º WSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 7 (21-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.55mm
  • Sức gió: 4.27mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 81%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 7 (21-07-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:46pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 22:03

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.25mm
  • Sức gió: 5.45mps
  • Hướng gió: 235º SW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1008mb
 • Cập nhật lúc 22:03
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 29ºC 98% 5.37mps 241º WSW 0mm 74%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 91% 4.86mps 247º WSW 0.42mm 73%
  9:00 mưa rải rác 28ºC 93% 3.11mps 255º WSW 0.73mm 79%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 100% 6.1mps 256º WSW 0.26mm 77%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 100% 4.85mps 239º WSW 0mm 77%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 100% 5.21mps 227º SW 0mm 78%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 100% 4.27mps 231º SW 0.55mm 81%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 5.44mps 235º SW 0.44mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pattaya

Thứ 7

Dự báo ngày 20-07-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.41mps 236º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 21-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.58mps 234º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 22-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.93mps 255º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 23-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.46mps 251º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 24-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.29mps 235º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 25-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.9mps 265º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 26-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.27mps 246º
 • Độ ẩm: 77%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 27-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.36mps 257º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 8.56mps 246º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.25mps 245º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.59mps 247º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 10.02mps 238º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-08-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 11.39mps 249º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-08-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 10.05mps 259º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-08-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 10.3mps 244º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar
Xem thêm