Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Pattaya. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  ít mây
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.84mps
  • Hướng gió: 184º S
  • Độ ẩm: 85%
  • Độ che phủ: 48%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  ít mây
  28ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.2mps
  • Hướng gió: 211º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 22%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  trời quang mây
  27ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.52mps
  • Hướng gió: 194º SSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 6%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  mây rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.95mps
  • Hướng gió: 166º SSE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1012mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:34am Mặt trời lặn: 06:24pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9333 Kinh độ: 100.8833

  trời quang mây
  31ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 03:06

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.39mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 60%
  • Độ che phủ: 9%
  • Áp suất: 1011mb
 • Cập nhật lúc 03:06
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 ít mây 32ºC 12% 5.61mps 223º SW 0mm 62%
  6:00 ít mây 31ºC 17% 6.52mps 218º SW 0mm 66%
  9:00 ít mây 28ºC 22% 5.2mps 211º SSW 0mm 74%
  12:00 trời quang mây 27ºC 6% 4.1mps 182º S 0mm 78%
  15:00 trời quang mây 27ºC 6% 4.52mps 194º SSW 0mm 82%
  18:00 mây rải rác 26ºC 50% 3.03mps 174º S 0mm 84%
  21:00 mây rải rác 26ºC 39% 3.95mps 166º SSE 0mm 83%
  24:00 ít mây 29ºC 13% 4.53mps 162º SSE 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Pattaya

Thứ 2

Dự báo ngày 26-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.62mps 218º
 • Độ ẩm: 58%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 11%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 8.06mps 197º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 7.59mps 193º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.59mps 190º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.67mps 184º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 45%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.89mps 161º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.81mps 177º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 73%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.21mps 180º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.62mps 159º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.48mps 149º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.88mps 174º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.21mps 156º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.56mps 154º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
ít mây

ít Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 7.19mps 156º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 15%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.8mps 191º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm