Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sơn La. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  24ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.58mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.53mm
  • Sức gió: 1.34mps
  • Hướng gió: 282º WNW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây dày đặc
  21ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.11mps
  • Hướng gió: 247º WSW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mây dày đặc
  22ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.81mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:48pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 21.3167 Kinh độ: 103.9

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 08:37

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.19mm
  • Sức gió: 1.92mps
  • Hướng gió: 316º NW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 08:37
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 99% 1.01mps 249º WSW 1.36mm 74%
  6:00 mưa rải rác 27ºC 98% 0.5mps 300º WNW 0.35mm 74%
  9:00 mưa rải rác 23ºC 96% 1.34mps 282º WNW 0.53mm 94%
  12:00 mưa rải rác 22ºC 100% 1.03mps 249º WSW 0.11mm 95%
  15:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.11mps 247º WSW 0mm 96%
  18:00 mây dày đặc 21ºC 100% 1.14mps 262º W 0mm 96%
  21:00 mây dày đặc 22ºC 100% 0.81mps 240º WSW 0mm 92%
  24:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.37mps 312º NW 0mm 77%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sơn La

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.43mps 238º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.11mps 332º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.61mps 325º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.65mps 287º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.52mps 325º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.43mps 329º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.19mps 267º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.41mps 357º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.02mps 217º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.39mps 164º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.68mps 146º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.17mps 158º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 1.85mps 157º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 95%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.34mps 181º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.48mps 296º
 • Độ ẩm: 60%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm