Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (26-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  15ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.19mps
  • Hướng gió: 51º NE
  • Độ ẩm: 84%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (26-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 74º ENE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.15mm
  • Sức gió: 1.18mps
  • Hướng gió: 82º E
  • Độ ẩm: 91%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  17ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.11mm
  • Sức gió: 1.08mps
  • Hướng gió: 69º ENE
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1019mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 06:21am Mặt trời lặn: 06:02pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 15ºC

  Cập nhật lúc 03:07

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.32mps
  • Hướng gió: 89º E
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1018mb
 • Cập nhật lúc 03:07
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.26mps 117º ESE 0mm 81%
  6:00 mây dày đặc 19ºC 99% 1.6mps 105º ESE 0mm 77%
  9:00 mây dày đặc 19ºC 99% 1.54mps 74º ENE 0mm 83%
  12:00 mây dày đặc 18ºC 100% 1.3mps 99º E 0mm 88%
  15:00 mưa rải rác 18ºC 100% 1.18mps 82º E 0.15mm 91%
  18:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.27mps 64º ENE 0.37mm 93%
  21:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.08mps 69º ENE 0.11mm 93%
  24:00 mưa rải rác 17ºC 100% 1.03mps 83º E 0.12mm 90%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 26-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

17ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 1.62mps 84º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

18ºC
 • Cao nhất: 18ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.73mps 93º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.4mps 108º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.71mps 71º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 2.12mps 51º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

14ºC
 • Cao nhất: 15ºC
 • Thấp nhất: 12ºC
 • Sức gió: 1.38mps 79º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

18ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 2.22mps 135º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.82mps 125º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 67%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 3.09mps 93º
 • Độ ẩm: 46%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.65mps 112º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.52mps 124º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.47mps 112º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 3.22mps 111º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1005mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

33ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.97mps 95º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 49%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.46mps 97º
 • Độ ẩm: 59%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 79%
 • Áp suất: 1007mbar
Xem thêm