Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Hòa Bình. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.05mps
  • Hướng gió: 218º SW
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mưa rải rác
  27ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.72mm
  • Sức gió: 1.42mps
  • Hướng gió: 149º SSE
  • Độ ẩm: 88%
  • Độ che phủ: 98%
  • Áp suất: 1001mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 280º W
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  26ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.51mps
  • Hướng gió: 287º WNW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1002mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:18am Mặt trời lặn: 06:41pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 20.8133 Kinh độ: 105.3383

  mây dày đặc
  36ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 33ºC

  Thấp nhất: 25ºC

  Cập nhật lúc 00:41

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.91mps
  • Hướng gió: 220º SW
  • Độ ẩm: 45%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1000mb
 • Cập nhật lúc 00:41
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 32ºC 100% 2.07mps 115º ESE 0.96mm 65%
  6:00 mưa rải rác 31ºC 97% 1.7mps 58º ENE 0.12mm 74%
  9:00 mưa rải rác 27ºC 98% 1.42mps 149º SSE 2.72mm 88%
  12:00 mưa rải rác 27ºC 100% 1.19mps 226º SW 1.34mm 91%
  15:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.9mps 280º W 0mm 92%
  18:00 mây dày đặc 25ºC 100% 1.11mps 268º W 0mm 92%
  21:00 mây dày đặc 26ºC 100% 0.51mps 287º WNW 0mm 89%
  24:00 mây dày đặc 32ºC 100% 0.44mps 24º NNE 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Hòa Bình

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.26mps 143º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

33ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.64mps 61º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 34ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.67mps 126º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

34ºC
 • Cao nhất: 36ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.03mps 196º
 • Độ ẩm: 54%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.38mps 116º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.88mps 181º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1000mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.82mps 168º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 81%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.78mps 209º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1000mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.9mps 359º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.63mps 113º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.88mps 150º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 96%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.73mps 142º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.08mps 127º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 2.08mps 145º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.86mps 201º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm