Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Sa Pa. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa vừa
  18ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 93%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  18ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.74mm
  • Sức gió: 2.09mps
  • Hướng gió: 225º SW
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 95%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.98mps
  • Hướng gió: 231º SW
  • Độ ẩm: 96%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mây dày đặc
  17ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.87mps
  • Hướng gió: 223º SW
  • Độ ẩm: 94%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:20am Mặt trời lặn: 06:50pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3402 Kinh độ: 103.8441

  mưa rải rác
  21ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 21ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 06:54

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.49mm
  • Sức gió: 1.52mps
  • Hướng gió: 216º SW
  • Độ ẩm: 87%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1005mb
 • Cập nhật lúc 06:54
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 20ºC 91% 1.39mps 196º SSW 3.4mm 90%
  6:00 mưa vừa 20ºC 90% 1.57mps 208º SSW 4.51mm 94%
  9:00 mưa rải rác 18ºC 95% 2.09mps 225º SW 1.74mm 98%
  12:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.88mps 225º SW 0mm 97%
  15:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.98mps 231º SW 0mm 96%
  18:00 mây dày đặc 17ºC 100% 2mps 229º SW 0mm 94%
  21:00 mây dày đặc 17ºC 100% 1.87mps 223º SW 0mm 94%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.69mps 218º SW 0.36mm 86%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Sa Pa

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.09mps 225º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.39mps 228º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.13mps 232º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.02mps 230º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.04mps 221º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 2.21mps 226º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.58mps 220º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1002mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.03mps 227º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.03mps 207º
 • Độ ẩm: 82%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 0.86mps 96º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 21ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 1.17mps 58º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

19ºC
 • Cao nhất: 19ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.11mps 119º
 • Độ ẩm: 95%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

20ºC
 • Cao nhất: 20ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 0.95mps 57º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 1.72mps 228º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 2.27mps 224º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1005mbar
Xem thêm