Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Lai Châu. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.9mps
  • Hướng gió: 209º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa vừa
  20ºC

  Mưa Vừa

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 3.69mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 155º SSE
  • Độ ẩm: 98%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa rải rác
  19ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.21mm
  • Sức gió: 0.63mps
  • Hướng gió: 143º SE
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mây dày đặc
  19ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 0.96mps
  • Hướng gió: 195º SSW
  • Độ ẩm: 99%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:22am Mặt trời lặn: 06:52pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 22.3997 Kinh độ: 103.4517

  mưa rải rác
  22ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 19ºC

  Cập nhật lúc 08:05

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.86mm
  • Sức gió: 1.56mps
  • Hướng gió: 234º SW
  • Độ ẩm: 92%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 08:05
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa vừa 23ºC 86% 2.03mps 214º SW 3.52mm 86%
  6:00 mưa vừa 23ºC 90% 1.84mps 205º SSW 4.09mm 87%
  9:00 mưa vừa 20ºC 96% 1.38mps 155º SSE 3.69mm 98%
  12:00 mưa rải rác 19ºC 100% 1.15mps 147º SSE 0.36mm 99%
  15:00 mưa rải rác 19ºC 100% 0.63mps 143º SE 0.21mm 99%
  18:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.55mps 147º SSE 0mm 99%
  21:00 mây dày đặc 19ºC 100% 0.96mps 195º SSW 0mm 99%
  24:00 mưa rải rác 20ºC 100% 1.32mps 207º SSW 0.86mm 97%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Lai Châu

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

23ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.19mps 212º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 22ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.74mps 229º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.44mps 226º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.36mps 219º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.96mps 208º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.07mps 211º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.68mps 229º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.82mps 231º
 • Độ ẩm: 63%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 2.03mps 208º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.51mps 240º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa to

Mưa To

21ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.28mps 261º
 • Độ ẩm: 94%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

21ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 1.36mps 125º
 • Độ ẩm: 89%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 1.68mps 227º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.1mps 205º
 • Độ ẩm: 62%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1006mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.19mps 217º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar
Xem thêm