Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại New Delhi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  38ºC

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 38ºC

  Cập nhật lúc 02:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.09mps
  • Hướng gió: 260º W
  • Độ ẩm: 28%
  • Độ che phủ: 2%
  • Áp suất: 996mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (18-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  mây rải rác
  45ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 38ºC

  Cập nhật lúc 02:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 6.85mps
  • Hướng gió: 273º W
  • Độ ẩm: 14%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 991mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  mưa rải rác
  40ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 38ºC

  Cập nhật lúc 02:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.2mm
  • Sức gió: 4.9mps
  • Hướng gió: 309º NW
  • Độ ẩm: 24%
  • Độ che phủ: 43%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  ít mây
  37ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 38ºC

  Cập nhật lúc 02:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 7.71mps
  • Hướng gió: 261º W
  • Độ ẩm: 31%
  • Độ che phủ: 20%
  • Áp suất: 994mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (19-06-2024)

  Mặt trời mọc: 06:53am Mặt trời lặn: 08:51pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  ít mây
  41ºC

  ít Mây

  Cao nhất: 46ºC

  Thấp nhất: 38ºC

  Cập nhật lúc 02:34

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.34mps
  • Hướng gió: 277º W
  • Độ ẩm: 25%
  • Độ che phủ: 16%
  • Áp suất: 996mb
 • Cập nhật lúc 02:34
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 trời quang mây 40ºC 0% 6.41mps 290º WNW 0mm 26%
  6:00 trời quang mây 43ºC 1% 4.57mps 278º W 0mm 19%
  9:00 mây rải rác 45ºC 39% 6.85mps 273º W 0mm 14%
  12:00 mây rải rác 43ºC 28% 6.81mps 269º W 0mm 18%
  15:00 mưa rải rác 40ºC 43% 4.9mps 309º NW 0.2mm 24%
  18:00 mưa rải rác 38ºC 6% 4.36mps 306º NW 0.33mm 26%
  21:00 ít mây 37ºC 20% 7.71mps 261º W 0mm 31%
  24:00 mây rải rác 37ºC 27% 7.31mps 287º WNW 0mm 32%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại New Delhi

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 46ºC
 • Thấp nhất: 38ºC
 • Sức gió: 7.37mps 266º
 • Độ ẩm: 23%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 36ºC
 • Sức gió: 7.71mps 261º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 16%
 • Áp suất: 996mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

40ºC
 • Cao nhất: 43ºC
 • Thấp nhất: 35ºC
 • Sức gió: 6.84mps 354º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 998mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

41ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 34ºC
 • Sức gió: 5.53mps 280º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 1%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

42ºC
 • Cao nhất: 45ºC
 • Thấp nhất: 37ºC
 • Sức gió: 6.2mps 279º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 996mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

44ºC
 • Cao nhất: 46ºC
 • Thấp nhất: 38ºC
 • Sức gió: 6.46mps 298º
 • Độ ẩm: 17%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mây rải rác

Mây Rải Rác

43ºC
 • Cao nhất: 46ºC
 • Thấp nhất: 39ºC
 • Sức gió: 6.2mps 302º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 47%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

43ºC
 • Cao nhất: 45ºC
 • Thấp nhất: 38ºC
 • Sức gió: 5.8mps 278º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

43ºC
 • Cao nhất: 46ºC
 • Thấp nhất: 39ºC
 • Sức gió: 6.01mps 304º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 4%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

42ºC
 • Cao nhất: 44ºC
 • Thấp nhất: 36ºC
 • Sức gió: 5.76mps 150º
 • Độ ẩm: 27%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

38ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 34ºC
 • Sức gió: 5.85mps 138º
 • Độ ẩm: 42%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 55%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

36ºC
 • Cao nhất: 40ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 5.18mps 149º
 • Độ ẩm: 44%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 998mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 33ºC
 • Thấp nhất: 31ºC
 • Sức gió: 4.42mps 88º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 997mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 01-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.94mps 86º
 • Độ ẩm: 48%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 995mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 02-07-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

35ºC
 • Cao nhất: 35ºC
 • Thấp nhất: 30ºC
 • Sức gió: 4.95mps 132º
 • Độ ẩm: 47%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 995mbar
Xem thêm