Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại New Delhi. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 08:18am Mặt trời lặn: 07:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  nhiều mây
  15ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.54mps
  • Hướng gió: 250º WSW
  • Độ ẩm: 82%
  • Độ che phủ: 1%
  • Áp suất: 1017mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 4 (27-02-2024)

  Mặt trời mọc: 08:18am Mặt trời lặn: 07:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  nhiều mây
  23ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.01mps
  • Hướng gió: 304º NW
  • Độ ẩm: 26%
  • Độ che phủ: 63%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 08:18am Mặt trời lặn: 07:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  17ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.14mps
  • Hướng gió: 328º NNW
  • Độ ẩm: 30%
  • Độ che phủ: 8%
  • Áp suất: 1016mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 08:18am Mặt trời lặn: 07:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  14ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.17mps
  • Hướng gió: 311º NW
  • Độ ẩm: 35%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1015mb
 • Thời tiết Tối Thứ 4 (28-02-2024)

  Mặt trời mọc: 08:18am Mặt trời lặn: 07:49pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 28.6128 Kinh độ: 77.2311

  trời quang mây
  23ºC

  Trời Quang Mây

  Cao nhất: 24ºC

  Thấp nhất: 17ºC

  Cập nhật lúc 04:08

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.58mps
  • Hướng gió: 313º NW
  • Độ ẩm: 19%
  • Độ che phủ: 0%
  • Áp suất: 1016mb
 • Cập nhật lúc 04:08
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 nhiều mây 19ºC 83% 4.52mps 2º N 0mm 39%
  6:00 mây dày đặc 22ºC 88% 3.9mps 333º NNW 0mm 31%
  9:00 nhiều mây 23ºC 63% 3.01mps 304º NW 0mm 26%
  12:00 ít mây 19ºC 14% 2.8mps 349º N 0mm 29%
  15:00 trời quang mây 17ºC 8% 2.14mps 328º NNW 0mm 30%
  18:00 trời quang mây 16ºC 0% 2.36mps 338º NNW 0mm 34%
  21:00 trời quang mây 14ºC 0% 2.17mps 311º NW 0mm 35%
  24:00 trời quang mây 16ºC 0% 2.8mps 293º WNW 0mm 30%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại New Delhi

Thứ 3

Dự báo ngày 27-02-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

19ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.28mps 339º
 • Độ ẩm: 38%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-02-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

23ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4.24mps 296º
 • Độ ẩm: 19%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-02-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 3.82mps 304º
 • Độ ẩm: 18%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 01-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

28ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 2.81mps 82º
 • Độ ẩm: 16%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 92%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 02-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 18ºC
 • Sức gió: 6.4mps 106º
 • Độ ẩm: 22%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 03-03-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 4.17mps 306º
 • Độ ẩm: 45%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 04-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

24ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 14ºC
 • Sức gió: 4mps 300º
 • Độ ẩm: 8%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 05-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.09mps 286º
 • Độ ẩm: 8%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 52%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 06-03-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 16ºC
 • Sức gió: 6.83mps 328º
 • Độ ẩm: 11%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 07-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 2.25mps 309º
 • Độ ẩm: 25%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 08-03-2024
nhiều mây

Nhiều Mây

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.1mps 96º
 • Độ ẩm: 20%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 09-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 15ºC
 • Sức gió: 4.33mps 291º
 • Độ ẩm: 21%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 10-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 4.49mps 276º
 • Độ ẩm: 11%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 11-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 5.78mps 307º
 • Độ ẩm: 11%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 12-03-2024
trời quang mây

Trời Quang Mây

28ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 17ºC
 • Sức gió: 6.59mps 308º
 • Độ ẩm: 7%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1013mbar
Xem thêm