Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Bangalore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:23am Mặt trời lặn: 08:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  mây rải rác
  21ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.6mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 89%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1013mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:23am Mặt trời lặn: 08:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.24mm
  • Sức gió: 5.07mps
  • Hướng gió: 244º WSW
  • Độ ẩm: 59%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:23am Mặt trời lặn: 08:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  mưa rải rác
  23ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.1mm
  • Sức gió: 4.94mps
  • Hướng gió: 253º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 78%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:23am Mặt trời lặn: 08:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  nhiều mây
  21ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.74mps
  • Hướng gió: 272º W
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 83%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:23am Mặt trời lặn: 08:17pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 12.9762 Kinh độ: 77.6033

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 21ºC

  Cập nhật lúc 07:56

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.71mps
  • Hướng gió: 255º WSW
  • Độ ẩm: 51%
  • Độ che phủ: 72%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 07:56
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 25ºC 30% 5.28mps 267º W 0mm 67%
  6:00 nhiều mây 27ºC 72% 5.15mps 260º W 0mm 56%
  9:00 mưa rải rác 26ºC 94% 5.07mps 244º WSW 0.24mm 59%
  12:00 mưa rải rác 25ºC 100% 4.56mps 270º W 0.15mm 61%
  15:00 mưa rải rác 23ºC 78% 4.94mps 253º WSW 0.1mm 78%
  18:00 nhiều mây 21ºC 71% 4.03mps 244º WSW 0mm 83%
  21:00 nhiều mây 21ºC 83% 2.74mps 272º W 0mm 83%
  24:00 nhiều mây 24ºC 62% 4.27mps 253º WSW 0mm 65%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Bangalore

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.5mps 252º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 22%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 5.82mps 258º
 • Độ ẩm: 51%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 72%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 6.54mps 261º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.34mps 274º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 6.42mps 267º
 • Độ ẩm: 53%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 7.03mps 260º
 • Độ ẩm: 50%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 90%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 7.45mps 265º
 • Độ ẩm: 57%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 84%
 • Áp suất: 1007mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

22ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.73mps 266º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

20ºC
 • Cao nhất: 23ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.89mps 259º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.84mps 261º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 10.07mps 265º
 • Độ ẩm: 65%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 19ºC
 • Sức gió: 9.54mps 267º
 • Độ ẩm: 56%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

24ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.87mps 268º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

23ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 8.79mps 265º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 9.65mps 270º
 • Độ ẩm: 61%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 89%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm