Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Mumbai. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mây rải rác
  27ºC

  Sương Mù

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.57mps
  • Hướng gió: 110º ESE
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1005mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  nhiều mây
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.69mps
  • Hướng gió: 228º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 64%
  • Áp suất: 1004mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.23mm
  • Sức gió: 4.22mps
  • Hướng gió: 208º SSW
  • Độ ẩm: 79%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.63mm
  • Sức gió: 3.56mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 77%
  • Độ che phủ: 76%
  • Áp suất: 1006mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 07:31am Mặt trời lặn: 08:47pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 19.0144 Kinh độ: 72.8479

  mưa rải rác
  29ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 30ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 07:09

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.52mm
  • Sức gió: 4.1mps
  • Hướng gió: 201º SSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 94%
  • Áp suất: 1007mb
 • Cập nhật lúc 07:09
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mây rải rác 28ºC 50% 4.24mps 203º SSW 0mm 77%
  6:00 mây rải rác 29ºC 49% 5.01mps 225º SW 0mm 74%
  9:00 nhiều mây 30ºC 64% 4.69mps 228º SW 0mm 73%
  12:00 mưa rải rác 29ºC 73% 4.78mps 218º SW 0.1mm 76%
  15:00 mưa rải rác 29ºC 84% 4.22mps 208º SSW 1.23mm 79%
  18:00 mưa rải rác 29ºC 53% 4.87mps 213º SSW 0.47mm 76%
  21:00 mưa rải rác 29ºC 76% 3.56mps 205º SSW 0.63mm 77%
  24:00 mây dày đặc 29ºC 96% 3.59mps 197º SSW 0mm 75%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Mumbai

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.33mps 231º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 57%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 6.01mps 226º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1007mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.03mps 224º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 98%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.55mps 222º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1006mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 29ºC
 • Sức gió: 7.97mps 209º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.32mps 207º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1005mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.66mps 213º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 43%
 • Áp suất: 1004mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.92mps 202º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 7.88mps 235º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 82%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 15.84mps 203º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 14.86mps 227º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1002mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 11.61mps 220º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa to

Mưa To

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 9.68mps 248º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1004mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa to

Mưa To

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 9.14mps 231º
 • Độ ẩm: 81%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1003mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 10.43mps 223º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 87%
 • Áp suất: 1003mbar
Xem thêm