Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 2.06mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1011mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 2 (16-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây rải rác
  29ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.2mps
  • Hướng gió: 206º SSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 39%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.86mm
  • Sức gió: 2.88mps
  • Hướng gió: 240º WSW
  • Độ ẩm: 75%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.29mm
  • Sức gió: 3.34mps
  • Hướng gió: 248º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Thứ 2 (17-06-2024)

  Mặt trời mọc: 05:59am Mặt trời lặn: 06:11pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 28ºC

  Cập nhật lúc 09:02

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0.63mm
  • Sức gió: 5.03mps
  • Hướng gió: 243º WSW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1010mb
 • Cập nhật lúc 09:02
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 83% 2.94mps 219º SW 0.12mm 73%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 54% 3.76mps 218º SW 1.01mm 72%
  9:00 mây rải rác 29ºC 39% 3.2mps 206º SSW 0mm 69%
  12:00 mưa rải rác 28ºC 67% 2.92mps 212º SSW 0.41mm 73%
  15:00 mưa rải rác 28ºC 84% 2.88mps 240º WSW 0.86mm 75%
  18:00 mưa rải rác 28ºC 100% 3.12mps 247º WSW 0.95mm 75%
  21:00 mưa rải rác 28ºC 100% 3.34mps 248º WSW 0.29mm 74%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 4.19mps 239º WSW 0.14mm 71%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Chủ nhật

Dự báo ngày 16-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.39mps 220º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 85%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 17-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.08mps 243º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 18-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.37mps 239º
 • Độ ẩm: 75%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 68%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 19-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 6.49mps 192º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 20-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 6.56mps 160º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 21-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.29mps 236º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 22-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.62mps 169º
 • Độ ẩm: 78%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 23-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.4mps 194º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 24-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.01mps 146º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 78%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 25-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.34mps 130º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 26-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 5.35mps 121º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 27-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.23mps 123º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 28-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.42mps 69º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 64%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 29-06-2024
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.33mps 170º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 61%
 • Áp suất: 1009mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 30-06-2024
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.08mps 148º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1008mbar
Xem thêm