Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  26ºC

  Mây Rải Rác

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.63mps
  • Hướng gió: 190º S
  • Độ ẩm: 83%
  • Độ che phủ: 40%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Sáng Chủ nhật (24-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.3mps
  • Hướng gió: 227º SW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Trưa Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.78mps
  • Hướng gió: 230º SW
  • Độ ẩm: 74%
  • Độ che phủ: 84%
  • Áp suất: 1009mb
 • Thời tiết Chiều Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  nhiều mây
  27ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.19mps
  • Hướng gió: 197º SSW
  • Độ ẩm: 76%
  • Độ che phủ: 71%
  • Áp suất: 1010mb
 • Thời tiết Tối Chủ nhật (25-09-2023)

  Mặt trời mọc: 05:53am Mặt trời lặn: 06:00pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 28ºC

  Thấp nhất: 26ºC

  Cập nhật lúc 18:33

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 4.95mps
  • Hướng gió: 215º SW
  • Độ ẩm: 72%
  • Độ che phủ: 87%
  • Áp suất: 1009mb
 • Cập nhật lúc 18:33
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 27ºC 83% 5.12mps 227º SW 0.52mm 84%
  6:00 mây dày đặc 27ºC 92% 4.39mps 236º SW 0mm 78%
  9:00 mây dày đặc 27ºC 99% 3.3mps 227º SW 0mm 73%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 97% 1.96mps 226º SW 0mm 74%
  15:00 nhiều mây 27ºC 84% 1.78mps 230º SW 0mm 74%
  18:00 nhiều mây 26ºC 78% 1.92mps 242º WSW 0mm 75%
  21:00 nhiều mây 27ºC 71% 3.19mps 197º SSW 0mm 76%
  24:00 mây dày đặc 28ºC 91% 4.53mps 203º SSW 0mm 72%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Chủ nhật

Dự báo ngày 24-09-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.12mps 227º
 • Độ ẩm: 88%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 25-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.75mps 163º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 26-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.92mps 166º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 27-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.48mps 172º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 28-09-2023
mây dày đặc

Mây Dày đặc

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.81mps 176º
 • Độ ẩm: 66%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 29-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 6.36mps 177º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 50%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 30-09-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 5.71mps 135º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 99%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 01-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.75mps 127º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 02-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.14mps 86º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 74%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 03-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.44mps 91º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 38%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 04-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.58mps 82º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 83%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 05-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 6.86mps 230º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 93%
 • Áp suất: 1013mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 06-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.74mps 209º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1012mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 07-10-2023
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 7.76mps 248º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 94%
 • Áp suất: 1012mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 08-10-2023
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.08mps 147º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 91%
 • Áp suất: 1011mbar
Xem thêm