Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Thoitiethanoi.com cho phép bạn kiểm tra dự báo thời tiết cho hôm nay tại Singapore. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể trải nghiệm thời tiết và nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của hôm nay.

 • Thời tiết Hiện tại Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  30ºC

  Nhiều Mây

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 5.14mps
  • Hướng gió: 160º SSE
  • Độ ẩm: 66%
  • Độ che phủ: 75%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Sáng Thứ 3 (27-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây dày đặc
  28ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 3.13mps
  • Hướng gió: 205º SSW
  • Độ ẩm: 71%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Trưa Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mây dày đặc
  27ºC

  Mây Dày đặc

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 0mm
  • Sức gió: 1.38mps
  • Hướng gió: 251º WSW
  • Độ ẩm: 73%
  • Độ che phủ: 99%
  • Áp suất: 1007mb
 • Thời tiết Chiều Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  26ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 2.05mm
  • Sức gió: 2.59mps
  • Hướng gió: 258º WSW
  • Độ ẩm: 78%
  • Độ che phủ: 96%
  • Áp suất: 1008mb
 • Thời tiết Tối Thứ 3 (28-09-2022)

  Mặt trời mọc: 05:52am Mặt trời lặn: 05:58pm

  Lân cận: Hà Nội Vĩ độ: 1.2897 Kinh độ: 103.8501

  mưa rải rác
  28ºC

  Mưa Rải Rác

  Cao nhất: 29ºC

  Thấp nhất: 27ºC

  Cập nhật lúc 12:49

  Xem thêm
  • Lượng mưa : 1.08mm
  • Sức gió: 4.62mps
  • Hướng gió: 238º WSW
  • Độ ẩm: 69%
  • Độ che phủ: 100%
  • Áp suất: 1006mb
 • Cập nhật lúc 12:49
  Giờ Thời tiết Nhiệt độ Độ che phủ Sức gió Lượng mưa Độ ẩm
  3:00 mưa rải rác 29ºC 83% 4.71mps 222º SW 0.52mm 68%
  6:00 mưa rải rác 29ºC 92% 3.6mps 215º SW 0.13mm 68%
  9:00 mây dày đặc 28ºC 100% 3.13mps 205º SSW 0mm 71%
  12:00 mây dày đặc 27ºC 99% 0.95mps 252º WSW 0mm 71%
  15:00 mây dày đặc 27ºC 99% 1.38mps 251º WSW 0mm 73%
  18:00 mây dày đặc 27ºC 94% 2.92mps 264º W 0mm 75%
  21:00 mưa rải rác 26ºC 96% 2.59mps 258º WSW 2.05mm 78%
  24:00 mưa rải rác 28ºC 100% 3.9mps 234º SW 1.11mm 69%

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5, 10 và 15 ngày tới tại Singapore

Thứ 3

Dự báo ngày 27-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.71mps 222º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 80%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 28-09-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.62mps 238º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 29-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.28mps 189º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 30-09-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.35mps 110º
 • Độ ẩm: 67%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 97%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 01-10-2022
nhiều mây

Nhiều Mây

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4mps 125º
 • Độ ẩm: 70%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 66%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 02-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.4mps 77º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 03-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 5.67mps 80º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1008mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4.93mps 81º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 4mps 32º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1009mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 4.01mps 29º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-10-2022
mưa vừa

Mưa Vừa

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 5.71mps 255º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-10-2022
mưa to

Mưa To

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 6.17mps 261º
 • Độ ẩm: 85%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

25ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 5.18mps 282º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1011mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-10-2022
mây dày đặc

Mây Dày đặc

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.31mps 275º
 • Độ ẩm: 76%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-10-2022
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.5mps 176º
 • Độ ẩm: 72%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 100%
 • Áp suất: 1010mbar
Xem thêm