Dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tới


Bão nhiệt đới Gaemi đe dọa Việt nam
Cơn bão nhiệt đới Gaemi được dự đoán tấn công Việt nam vào khoảng 6 giờ theo giờ quốc tế ngày 6 tháng 10. Theo hãng Navy Mỹ và Trung tâm cảnh báo bão và lực khí, điểm đổ bộ vào đất[...]